<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Ogólnoszkolne programy profilaktyczne | Stowarzyszenie dla Rodzin

Ogólnoszkolne programy profilaktyczne

Ogólnoszkolne programy interwencyjno – profilaktyczne (z zakresu profilaktyki uzależnień od narkotyków, alkoholu i patologii społecznych np. przemocy, agresji), kierowane są do: uczniów, rodziców, kadry pedagogicznej.
Programy grup socjoterapeutycznych realizowane na terenie szkół są kontynuacją całoroczną ogólnoszkolnego programu profilaktycznego zawierają również indywidualną pracę z dzieckiem oraz współpracę z rodzicami.

Przed rozpoczęciem programu odbywają się zebranie organizacyjno – informacyjne (zawarcie kontraktu) realizatorów oraz kadry szkoły. Zebranie informacji o potrzebach i problemach konkretnych klas.
Realizatorzy zaplanowują zajęcia specyficznie do każdej klasy. Po każdych zajęciach realizatorzy analizują przebieg zajęć z uwzględnieniem zachodzących procesów grupowych.
W trakcie realizacji programu realizatorzy i kadra merytoryczna szkoły przekazują sobie, na bieżąco ważne informacje.
Realizatorzy konsultują i superwizują zajęcia oraz poszczególne dzieci u specjalistów.
Po zakończeniu programu odbywa się spotkanie podsumowujące program oraz poświęcone ewentualnej kontynuacji w postaci pracy całorocznej.
Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.