<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Diagnoza logopedyczna | Stowarzyszenie dla Rodzin

Diagnoza logopedyczna

Podczas diagnozy logopedycznej przeprowadzamy wywiad, oceniamy sprawność i budowę anatomiczną narządów mowy, badamy słuch fizjologiczny, fonologiczny i fonetyczny; sprawdzamy poprawność artykulacji, poziom rozwoju językowego dziecka lub osoby dorosłej (słownictwo i gramatyka).

Na podstawie diagnozy logopedycznej opracowujemy plan terapii. Zakres terapii dobierany jest do Indywidualnych potrzeb dziecka.

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.