<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej | Stowarzyszenie dla Rodzin

Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej

Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w taki sposób, aby dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne, jednocześnie integrując te bodźce. W dążeniu do poprawy w organizacji ośrodkowego układu nerwowego stosuje się ćwiczenia stymulujące dla mózgu i jednocześnie stanowiące wyzwaniem dla ćwiczącego. Ich poziom jest dostosowany do stopnia rozwoju dziecka o średnim stopniu trudności. Terapia integracji sensorycznej nie jest stale powtarzanym schematem ćwiczeń, ale permanentną analizą zachowania dziecka, jak również ciągłym doborem i modyfikacją stosowanych zadań. Terapia ta została nazwana przez Jean Ayres „naukową zabawą”, w której dzieci chętnie uczestniczą.

Odbywa się na specjalnie wyposażonej sali. Najważniejszą jej częścią jest sprzęt podwieszany. Służy on do stymulowania układu przedsionkowego i proprioceptywnego, czyli podstawowych układów sensorycznych. Sala jest wyposażona w wiele pomocy do stymulowania systemu dotykowego, słuchowego, wzrokowego oraz węchowego.

Atmosfera podczas terapii powinna sprzyjać rozwojowi wewnętrznej potrzeby pokonywania lęków i trudności. Widząc swoje sukcesy w pokonywaniu coraz trudniejszych zadań, dziecko podnosi samoocenę i chętnie uczestniczy w zajęciach. Doświadczenie w kierowaniu swoim zachowaniem zaczyna przenosić poza salę terapeutyczną, co zauważają rodzice i nauczyciele. Zaczyna się zmieniać obraz dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku.

Spotkania terapeutyczne powinny odbywać się 1-2 razy w tygodniu, a czas przeznaczony na pracę to 50 min. Ważna w procesie terapii jest współpraca terapeuty z rodzicami. Terapeuta zaleca ćwiczenia do wykonywania w domu. Po poinstruowaniu rodzic powinien ćwiczyć z dzieckiem kilka razy w tygodniu (najlepiej codziennie) przez ok. 15 min.

Systematycznie prowadzona terapia SI znacznie usprawnia i przyspiesza rozwój dziecka w różnych sferach. Istotą rzeczą jest to, że terapia integracji sensorycznej może być prowadzona równolegle z innymi metodami i formami oddziaływań korekcyjnych.

 

Nasi specjaliści pracują wykorzystując różne podejścia terapeutyczne: systemowe, psychodynamiczne, komunikacyjne, strukturalne i inne.

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.