<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Zajęcia antystresowe | Stowarzyszenie dla Rodzin

Zajęcia antystresowe

Jest to cykl spotkań warsztatowych, w czasie których poprzez konkretne ćwiczenia, zdobycie wiedzy na temat powstawania stresu, jego wpływu na nasze emocje i zachowania, dzieci i młodzież mogą nauczyć się zapanowywać nad stresem.

Uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności i poznają sposoby radzenia sobie z emocjami, myślami i zachowania w bezpośredniej sytuacji stresogennej.

Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w formie grupowej (po zebraniu się grupy), jak i indywidualnej. Jest to cykl spotkań dostosowany do potrzeby konkretnej osoby.


 



Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.