<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Mediacja | Stowarzyszenie dla Rodzin

Mediacja

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktu poprzez dialog. Jest alternatywną formą rozwiązania sporów sądowych ale także sytuacji, które nie trafiły jeszcze do sądu i mogą być rozwiązane polubownie. Mediacja to również okazja do nauczenia się rozwiązywania trudnych sytuacji np. w rodzinie. W trakcie mediacji uczestnicy uczą się nowego sposobu porozumiewania, podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów,.Zdobytą wiedzę można wykorzystać również w innych sytuacjach w codziennym życiu.

Mediacje odbywają się przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora, który czuwa nad przebiegiem, wspiera proces dochodzenia do satysfakcjonujących rozwiązań. Istotną cecha mediacji jest jej poufność. Możesz swobodnie mówić o tym, o czym przed sądem czy w obecności innych osób nie chciałbyś rozmawiać. Informacje przekazane mediatorowi są poufne. Mediator nie może być powołany na świadka.

Mediacje można wykorzystywać do rozwiązywania, np. problemów rodzinnych, również w przypadku rozwodu, regulowania kwestii kontaktów z dzieckiem czy sposobu użytkowania mieszkani. Ma ona zastosowanie w wypadku, gdy twoje dziecko ma konflikt z rówieśnikami lub nauczycielami, jak również gdy ty sam borykasz się z konfliktem w pracy z przełożonymi bądź współpracownikami

Mediacja jest dobrowolna i w każdej chwili można z niej zrezygnować.

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.