<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Stowarzyszenie dla Rodzin | Page 2 | Pomagamy dzieciom i dorosłym, o których inni zapominają

Grupa rozwojowo-zabawowa z elementami treningu umiejętności społecznych

Stowarzyszenie dla Rodzin prowadzi nabór do grupy zabawowo-rozwojowej z elementami treningu umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7-9 lat.

Dla kogo?
Dzieci nieśmiałe, wycofane, mające trudności w kontaktach społecznych, trudności w zakresie regulacji emocji, w nawiązywaniu relacji.

Gdzie?
Świetlica socjoterapeutyczna Stowarzyszenia dla Rodzin, ul. Ząbkowska 39.
Zajęcia stacjonarne, w środę godz. 16.15-17.15. Rozpoczęcie: czerwiec 2021.

Festiwal Targówek Ludzi

Fascynujące opowieści, ciekawe miejsca i warsztaty online! Już w niedzielę, 25 kwietnia 2021 r. w godz. 9.00-18.00 na warszawskim Targówku odbędzie się Festiwal „Targówek Ludzi”- Zapraszamy!

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

Do kogo jest adresowany projekt:
Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, rodziny z dziećmi, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, trudne lub kryzysowe sytuacje rodzinne i życiowe. Zapraszamy zwłaszcza rodziców, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam czasowo przebywają oraz rodziców zastępczych.

Bezpłatna oferta:

Socjoterapia drogą rozwoju

Stowarzyszenie dla Rodzin prowadzi nabór do projektu „Socjoterapia drogą rozwoju” dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Bezpłatna pomoc psychologiczna związana ze skutkami Covid-19

Stowarzyszenie dla Rodzin, w ramach realizowanego projektu oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla osób doświadczających trudnej sytuacji życiowej lub trudności opiekuńczo-wychowawczych wynikających z pandemii. Na przykład izolacji, ograniczeń, utraty pracy, nadmiernego stresu spowodowanego kryzysowymi sytuacjami zaistniałymi na skutek Covid-19.

 

Oferujemy różne formy pomocy:

Strony

Subscribe to Stowarzyszenie dla Rodzin RSS

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.