<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Stowarzyszenie dla Rodzin | Page 19 | Pomagamy dzieciom i dorosłym, o których inni zapominają

Superwizja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 19.10.2013 r. w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie Stowarzyszenia dla Rodzin „Zespół Zacisze” odbędzie się superwizja, którą poprowadzi certyfikowany superwizor – Pani Krystyna Grzywińska.

Zajęcia grupowe w ramach Klubu Malucha

Zapraszamy na bezpłatne przedpołudniowe zajęcia grupowe w ramach Klubu Malucha i Rodzica 2 razy w tygodniu dzieci w wieku od 3 do 6 lat z rodzicami, lub starszym rodzeństwem.

Szczegółowe informacje są dostępne pod nr telefonu:
22 290 53 90
Zajęcia będą odbywały się w Ośrodku na Nowodworskiej 35 m. 51.

Terapia i wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka

Jeżeli Chcesz By Twoje Dziecko:
- łatwiej i lepiej nawiązywało kontakty społeczne,
- usprawniło motorykę,
- lepiej radziło sobie w sferze intelektualnej, lub emocjonalnej

Stowarzyszenie Dla Rodzin zaprasza Ciebie I Twoje Dziecko, na zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
Metoda ta wykorzystuje system ćwiczeń biorących początek z naturalnych potrzeb dziecka zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi.

Przedpołudniowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym

Zapraszamy na przedpołudniowe zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia prowadzone są przez psychologa dziecięcego mającego duże doświadczenie w pracy z małymi dziećmi. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy. Koszt zajęć 8 zł za godzinę.

Zapisy przyjmujemy pod numerem: 22 290 53 90
lub e-mail: sdr.zapisy@interia.pl
adres. Nowodworska 35 m. 51

KLUB RODZICA I MALUCHA

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza chętnych rodziców z dziećmi w wieku 3-6 lat na zajęcia edukacyjno-wsparciowe.

Dzieci, bawiąc się - przyjemnie - efektywnie spędzą czas. Rodzice w tym samym czasie wezmą udział w grupowych zajęciach edukacyjno-wsparciowych.

- Wspólnie poszukamy elementów służących budowaniu dobrych relacji z dziećmi,
- porozmawiamy o doskonaleniu umiejętności wychowawczych,
- spróbujemy lepiej zrozumieć dziecko i siebie samych,
- spróbujemy poznać lepiej siebie - swoje możliwości i ograniczenia,
- uzyskać wzajemne wsparcie.

Strony

Subscribe to Stowarzyszenie dla Rodzin RSS

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.