<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Stowarzyszenie dla Rodzin | Page 23 | Pomagamy dzieciom i dorosłym, o których inni zapominają

Bezpłatne zajęcia - nabór!

Prowadzimy stały nabór na zajęcia bezpłatne według kolejności zgłoszeń klientów, informacje o aktualnie dostępnych zajęciach znajdują się w dziale Formy pomocy oraz Projekty.

Treningi umiejętności społecznych

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatu. Mają na celu przede wszystkim psychoedukację. Dodatkowo, wykorzystują elementy socjoterapii oraz opierają się na właściwościach procesu grupowego, co pozwala na głębszy wgląd w sytuację każdego dziecka i dostosowanie indywidualnego podejścia. Ćwiczenia są w formie zabawy, odpowiednio do wieku i możliwości uczestników, wykorzystują elementy dramy, bajkoterapii, papieroplastyki.

Chcieć i móc iść dalej 2012

Zadanie zaproponowane do wsparcia zostało ułożone na podstawie posiadanej wiedzy z diagnoz miejskich oraz naszych własnych na temat aktualnego zapotrzebowania mieszkańców, dzieci, młodzieży, i ich rodzin na działania profilaktyczne zmniejszające ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży.

Prowadzenie działań psychologiczno–pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego

Główny cel projektu:
  • Zwiększenie dostępności do usług psychologiczno–pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego dla rodzin z terenu Warszawy, w których występują problemy uzależnień.
  • Dotarcie do rodzin, rodziców, dzieci, z rodzin z problemem alkoholowym, z problemami przemocy, doświadczających sytuacji kryzysowych, którzy nie trafiają do zinstytucjonalizowanej pomocy.

Strony

Subscribe to Stowarzyszenie dla Rodzin RSS

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.