<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Stowarzyszenie dla Rodzin | Page 24 | Pomagamy dzieciom i dorosłym, o których inni zapominają

Zajęcia antystresowe

Jest to cykl spotkań warsztatowych, w czasie których poprzez konkretne ćwiczenia, zdobycie wiedzy na temat powstawania stresu, jego wpływu na nasze emocje i zachowania, dzieci i młodzież mogą nauczyć się zapanowywać nad stresem.

Uczestnicy zdobywają konkretne umiejętności i poznają sposoby radzenia sobie z emocjami, myślami i zachowania w bezpośredniej sytuacji stresogennej.

Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w formie grupowej (po zebraniu się grupy), jak i indywidualnej. Jest to cykl spotkań dostosowany do potrzeby konkretnej osoby.

Terapia z zakresu Integracji Sensorycznej

Głównym zadaniem terapii jest dostarczenie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w taki sposób, aby dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne, jednocześnie integrując te bodźce. W dążeniu do poprawy w organizacji ośrodkowego układu nerwowego stosuje się ćwiczenia stymulujące dla mózgu i jednocześnie stanowiące wyzwaniem dla ćwiczącego. Ich poziom jest dostosowany do stopnia rozwoju dziecka o średnim stopniu trudności.

Terapia logopedyczna

Prowadzimy:

Profilaktykę logopedyczną

  • wspomaganie rozwoju mowy
  • zapobieganie powstawaniu wad wymowy,
  • konsultacje i porady

Terapia logopedyczna

  • wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy
  • likwidacja przyczyn zaburzeń mowy (ćwiczenia usprawniające motorykę narządów mowy, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia słuchowe)

Konsultacje i poradnictwo pedagogiczne

Są to konsultacje z rodzicami dotyczące trudności szkolnych oraz innych niepowodzeń w szeroko pojętym funkcjonowaniu dziecka w szkole.  W ich zakres wchodzi także m.in. terapia pedagogiczna, logopedyczna oraz reedukacja.

Konsultacje mogą przybrać formę instruktarzu, jak pracować z dzieckiem w domu lub jak skutecznie motywować je do nauki i wzmacniać jego samoocenę.

Konsultacje i poradnictwo psychologiczne

To konsultacja z psychologiem dziecięcym na temat rozwoju dziecka, jego możliwości, trudności, problematycznych zachowań czy sposobu wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka.

Dzięki takim spotkaniom rodzice potrafią lepiej zrozumieć potrzeby dziecka, wprowadzać zabawy czy sytuacje z codziennego życia, które stymulują rozwój dziecka.

Razem z psychologiem dopasowują zindywidualizowane sposoby działania. Taka konsultacja może też poprzedzać diagnozę psychologiczną czy pedagogiczną dziecka.

Strony

Subscribe to Stowarzyszenie dla Rodzin RSS

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.