<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Stowarzyszenie dla Rodzin | Page 6 | Pomagamy dzieciom i dorosłym, o których inni zapominają

Projekt: "Ta Szansza dla Rodzin"

Stowarzyszenie dla Rodzin, dla dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodzin z Targówka w ramach projektu dofinansowanego ze środków m. st. Warszawy pt. „Ta Szansa dla Rodzin” oferuje bezpłatnie specjalistyczną pomoc psychologiczną dla rodzin, rodziców, par w tym.
  • Konsultacje, poradnictwo dla rodziców w zakresie pomocy dzieciom, spraw wychowawczych, wsparcia w rozwoju dziecka, spraw rodzinnych.

Projekt: Ogrody Różnorodności w 2017 roku

Przez okres od września do grudnia 2017 r. przez Stowarzyszenie dla Rodzin realizowane były działania w ramach projektu „Młodzi zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto” finansowanego przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy, które pozwoliły uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności oraz niezwykle ważne nabycie doświadczeń życiowych w tym budowania relacji w grupie i indywidualnych. Praca z dziećmi i młodzieżą miała charakter systematyczny (spotkania co najmniej co 2 tygodnie), zajęcia odbywały się w placówkach pozaszkolnych.

Projekt: ,Ogrody Różnorodności”

Projekt „Ogrody Różnorodności”
realizowany jest w ramach zadania Młodzi, zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto
i jest współfinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy

 

Nazwa: ,,Ogrody Różnorodności” projekt finansowany przez Biuro Edukacji miasta stołecznego Warszawy

Projekt realizowany: od 01.09.2017 do 30.06.2018

Wsparcie w starcie

WSPARCIE W STARCIE – co to jest?

To dwuletni innowacyjny, interdyscyplinarny i międzysektorowy projekt społeczny prowadzony w aż 3 dzielnicach Warszawy (Praga-Północ, Praga-Południe, Targówek), skierowany do młodych ludzi od 16 do 26 roku życia.

Wiosenna edycja 2017 WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Wiosenna edycja 2017

WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

dla rodziców w ramach Projektu

 ,,Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym”

BEZPŁATNIE

Strony

Subscribe to Stowarzyszenie dla Rodzin RSS

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.