<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Projekt "Nowa Baza" | Stowarzyszenie dla Rodzin

Projekt "Nowa Baza"

 

 

NOWA BAZA to partnerska inicjatywa na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących tereny rewitalizowane dzielnicy Praga Północ. Obejmuje on swoimi oddziaływaniami trzy podobszary: Nową i Starą Pragę oraz Szmulki.

 

NOWA BAZA – CO I DLA KOGO ROBIMY?

WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY I ICH RODZIN

 

NOWA BAZA łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, takie jak: działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, rozwijające pasje, zainteresowania, talenty i inne, oraz stara się włączać w jak najszersze spektrum działań rodziny podopiecznych.

NOWA BAZA to zespół zintegrowanych działań wspierających, które zostały zaplanowane tak, aby dać dzieciom i młodzieży z dzielnicy swoistą BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju.

NOWA BAZA to także miejsce spotkań różnych partnerów oraz ich podopiecznych, gromadzenia ważnych danych i innych zasobów, które służyć mają jako potencjał dla rozwoju środowiska społecznego, budujących nową jakość komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami konsorcjum.

 

NOWA BAZA - KIM JESTEŚMY?

Projekt NOWA BAZA zakłada udział praktycznie wszystkich organizacji aktywnie działających na terenie objętym wsparciem.

Projekt Nowa BAZA stanowi Lokalny System Wsparcia (LSW), czyli kompleksowy system wsparcia w rozwoju dla dzieci i młodzieży z terenu Pragi Północ, stworzony przez organizacje z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą praską.

ORGANIZACJE WCHODZĄCE W SKŁAD KONSORCJUM:

 

Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej (skrótowo we wniosku: Armia Zbawienia); ul. Ząbkowska 13/13

Stowarzyszenie Dla Rodzin
ul. Nefrytowa 12

Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS (skrót: GPAS); ul Inżynierska 3 lok 2/3

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (skrót: KARAN)
ul.: Targowa 64, Grodzieńska 65

Znalezione obrazy dla zapytania caritas oddział warszawsko praski logo

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (skrót: CARITAS)
ul. Kawęczyńska 49

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom (skrót: Stowarzyszenie Q Zmianom); ul. Wileńska 13/21

Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (skrót: TPD); ul. Marszałkowska 34/50, Kredytowa 1a/13 

 

SZKOŁY PARTNERSKIE:

 • Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego

 • Szkoła Podstawowa nr 354 im. Adama Asnyka

 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Powstańców 1863 r.

 • Szkoła Podstawowa nr 73 im. Króla Stefana Batorego

 • Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi

 • Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza

 • Szkoła Podstawowa nr 258 im. Jakuba Jasińskiego

 

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:

 • Dom Kultury TU Praga

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Pragi Północ

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

 • Zarząd Dzielnicy Praga Północ Miasta St. Warszawy

 • Oratorium im. św. Jana Bosko

 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

 • Teatr BAJ

 • Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa

 • Fundacja Twoja Pasja

 • Fundacja Legii

 • Stowarzyszenie "Mierz Wysoko"

 • Muzeum Warszawskiej Pragi

 • Konsorcjum Wsparcie w Starcie

 • Konsorcjum Kluby Przyjazne Rodzinom

 • Konsorcjum Pozytywna Integracja Społeczna

 

Biura organizacji:

 • Lokal GPAS - Inżynierska 3 lok 2/3
 • Lokal Stowarzyszenia Dla Rodzin - Nefrytowa 12
 • Lokal Armii Zbawienia - Ząbkowska 13/13
 • Lokal Q Zmianom - Wileńska 13/21
 • Lokal Caritas - Kawęczyńska 49
 • Lokale TPD - Marszałkowska 34/50, Kredytowa 1a/13 

 

Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2018 – grudzień 2020 i współfinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

Więcej informacji: www.facebook.com/nowabaza

 

Kontakt w sprawie projektu:

Emilia Grabowska

e-mail: e.grabowska@qzmianom.org

 

Tomasz Szczepański

e-mail: t.szczepanskinowabaza@gmail.com

 

Projekt „Nowa Baza”
dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego WarszawyWszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.