Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Coaching

Coaching dla młodzieży, to oferta skierowana do młodzieży w wieku 14-18 lat.

Coaching jest metodą pracy, która obejmuje wytyczanie indywidualnej ścieżki rozwoju, pomaga wyznaczać cele oraz rozwijać te cechy, które pomogą w ich osiągnięciu.

Spotkanie z coacha z młodą osobą polega na zadawaniu pytań, słuchaniu odpowiedzi i dzieleniu się własnymi refleksjami. Pomiędzy spotkaniami klient może dostać zadanie do wykonania – obserwowanie pewnych procesów, zastanowienie się nad wybranymi aspektami problemu.

Coachng zakłada, że każdy młody człowiek jest wyjątkowy i  posiada mocne strony. Takie podejście prowadzi do autentycznego zainteresowania światem młodej osoby, jego zainteresowaniami i aspiracjami. Praca w podejściu coachingowym prowadzi do zwiększenia poczucia odpowiedzialności za własne życie i poczucia sprawczości. W przypadku młodych osób kluczem do osiągania celów jest umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji. Coaching sprzyja rozwijaniu umiejętności samodzielnego myślenia i radzenia sobie z wyzwaniami.

Konsultacje coachem pozwolą młodej osobie:

sprecyzować cel,

wzbudzić motywację do działania

przekuć pomysły i marzenia w plan

skoncentrować się na tym co ważne

Metody pracy obejmują:

Rozmowę coachingową

indywidualnie dobrane ćwiczenia

Co zyskujesz?

sprecyzowane cele

jasno ustalone wartości i priorytety

plan realizacji celów

Coaching dla młodzieży
Scroll to Top
Przewiń do góry