Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna to określenie przyczyn trudności w uczeniu się w zakresie różnych przedmiotów.

Badanie polega między innymi na zebraniu wywiadu z rodzicami, uczniem, a jeśli istnieje potrzeba, również z nauczycielami; ponadto na obserwacji; wykonaniu testów czytania i pisania, analizowaniu prac ucznia; sprawdzianów wiadomości szkolnych.

Po analizie uzyskanych informacji terapeuta planuje etapy i zakres terapii. Spotkania terapeutyczne odbywają się systematycznie raz lub więcej razy w tygodniu, w zależności od potrzeby.

Rodzice uzyskują również instruktarz, jak pracować z dzieckiem w domu, aby zwiększyć efektywność pomocy terapeutycznej specjalisty. Na życzenie rodzice przygotowywane są wnioski i zalecenia pomagające nauczycielom w pracy z dzieckiem. Wykorzystujemy profesjonalne pomoce do diagnozy i terapii.

Diagnoza trwa ok. 3 – 4 spotkania po 50 min., terapia 50 minut.

Scroll to Top
Przewiń do góry