Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Doradztwo zawodowe

Spotkania z doradcą zawodowym kierowane do młodzieży. To badanie potencjału zawodowego młodej osoby na podstawie wywiadu, kwestionariuszy oraz testów.

Rosnące wymagania rynku pracy zapewne już dawno uzmysłowiły wam wagę pierwszych decyzji edukacyjnych i zawodowych. Natomiast dla młodzieży perspektywa podjęcia zawodowych wyborów jest zwykle bardzo trudnym i stresującym doświadczeniem. Brak im, bowiem, wynikających z doświadczenia, narzędzi umożliwiających refleksję i świadome podjęcie decyzji. Konieczność dokonania wyborów może rodzić u młodych ludzi szereg napięć i opór. Napięcia te spowodowane są między innymi trudnością wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia i momentu wejścia na ścieżkę kariery zawodowej.

Spotkanie diagnostyczne z doradcą może być szansą wsparcie w bardziej świadomym i komfortowym psychicznie podjęciu decyzji zawodowych.

Konsultacje z doradcą pozwolą młodej osobie:

  • rozbudzić marzenia
  • zbudować motywację
  • odkryć swój potencjał
  • rozwinąć indywidualne zasoby
  • zweryfikować swoje lęki
  • trafnie wybrać kierunek dalszego kształcenia i zawód

Metody pracy obejmują:

  • wywiad, rozmowę doradczą
  • ćwiczenia z zakresu job-coachingu
  • kwestionariusze oraz testy z zakresu doradztwa zawodowego

Co zyskujesz?

Efektem spotkań z doradcą będzie stworzenie pisemnego raportu diagnozującego preferencje zawodowe, zainteresowania, cechy osobowości i wartości badanego młodego człowieka.

Doradztwo zawodowe dla młodzieży
Scroll to Top
Przewiń do góry