Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Mediacje

Mediacja to sposób rozwiązywania konfliktu poprzez dialog. Jest alternatywną formą rozwiązania sporów sądowych ale także sytuacji, które nie trafiły jeszcze do sądu i mogą być rozwiązane polubownie. Mediacja to również okazja do nauczenia się rozwiązywania trudnych sytuacji np. w rodzinie. W trakcie mediacji uczestnicy uczą się nowego sposobu porozumiewania, podejmowania decyzji i rozwiązywania konfliktów,.Zdobytą wiedzę można wykorzystać również w innych sytuacjach w codziennym życiu.

Mediacje odbywają się przy udziale neutralnego i bezstronnego mediatora, który czuwa nad przebiegiem, wspiera proces dochodzenia do satysfakcjonujących rozwiązań. Istotną cecha mediacji jest jej poufność. Możesz swobodnie mówić o tym, o czym przed sądem czy w obecności innych osób nie chciałbyś rozmawiać. Informacje przekazane mediatorowi są poufne. Mediator nie może być powołany na świadka.

Mediacje można wykorzystywać do rozwiązywania, np. problemów rodzinnych, również w przypadku rozwodu, regulowania kwestii kontaktów z dzieckiem czy sposobu użytkowania mieszkani. Ma ona zastosowanie w wypadku, gdy twoje dziecko ma konflikt z rówieśnikami lub nauczycielami, jak również gdy ty sam borykasz się z konfliktem w pracy z przełożonymi bądź współpracownikami

Mediacja jest dobrowolna i w każdej chwili można z niej zrezygnować.

Scroll to Top
Przewiń do góry