Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Pomoc psychologiczna dla młodzieży

Pomoc psychologiczna dla młodzieży obejmuje kilka do kilkunastu spotkań, w czasie których specjalista pomaga omówić i zrozumieć aktualny problem oraz ustabilizować i rozwiązać zaistniałe trudności. Ułatwia to zrozumienie siebie oraz sytuacji życiowej swojej i innych. Porada daje również wsparcie w sytuacjach kryzysowych i pomaga ustalić cele i kroki działania, co umożliwia uporządkowanie tego, co w danej chwili najważniejsze. Dzięki temu łatwiej przejść przez naturalne kryzysy rozwojowe czy inne trudne sytuacje wynikające ze zdarzeń losowych.

Celem porady może być zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie wspólnie najskuteczniejszych sposobów najlepszego jego rozwiązania. Ważne jest też wspólne zastanowienie się, co można dalej robić, aby zmieniać się w pożądanym dla danej osoby kierunku.

Oprócz diagnozy problemu można określić czynniki podtrzymujące jego istnienie i przeszkody w jego rozwiązaniu, a także poszukać nowych rozwiązania i wzmocnić pacjenta w dążeniu do realizacji zmian.

Wiele trudniejszych sytuacji w życiu można rozwiązać dzięki poradzie psychologicznej.

Młodzież przed 18 rokiem życia może korzystać z pomocy za pisemną zgodą rodzica / prawnego opiekuna.

W sytuacjach nagłych i trudnych proponujemy interwencję kryzysową – intensywną pomoc psychologiczną.

Z pomocy psychologicznej dla młodzieży warto skorzystać gdy:

  • Jest się zainteresowanym rozwojem, samopoznaniem, rozwijaniem twórczych możliwości, polepszeniem jakości swojego życia.
  • Doświadcza się niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, obsesyjnych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi, trudności z uczeniem się, braku motywacji do nauki.
  • Przeżywa się konflikty i kryzysy.
  • Powstają trudności w szkole, wśród innych osób.
  • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.
  • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie (tzw. psychosomatyczne).
  • Występują kłopoty z jedzeniem, anoreksja, bulimia lub otyłość.
  • Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.
  • Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.
psycholog dla młodzieży
Scroll to Top
Przewiń do góry