Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Socjoterapia

Socjoterapia jest to jedna z form pomocy psychopedagogicznej adresowanej do dzieci i młodzieży.

Zajęcia te są skierowane do osób przejawiających zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne i trudności adaptacyjne. Alienacja ze strony rówieśników, lęk przed okazywaniem uczuć, trudności interpersonalne, problemy i zaburzenia zachowania wymagają odpowiedniego oddziaływania terapeutycznego, gdyż wynikają z braku umiejętności zachowania się w sytuacjach społecznych. Socjoterapia zakłada wzmocnienie osobowości poprzez realizację celów rozwojowych i edukacyjnych.

Są to zajęcia grupowe prowadzone przez wykwalifikowanych socjterapeutów.

Scroll to Top
Przewiń do góry