Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Terapia indywidualna (krótko i długoterminowa)

To forma uzyskania oczekiwanych zmian poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Najczęściej odbywa się jeden, dwa lub trzy razy w tygodniu, w stałych dniach i godzinach dopasowanych do możliwości zgłaszającej się osoby. Czas jednego spotkania wynosi 50 minut. Długość psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu, najczęściej trwa ok. 1 – 3 lata, w zależności od potrzeb pacjenta oraz zakładanych celów. Prowadzimy również formy terapii krótkoterminowej – ok. półrocznej, nastawionej na osiągnięcie węższych celów.

Może być również potrzebna terapia wspierająca lub forma interwencji kryzysowej, wówczas spotkania mogą być intensyfikowane w przeciągu np. 3 miesięcy.

W trakcie sesji budowana jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki umożliwiające poznawanie siebie, badanie motywów zachowań, przyglądanie się schematom myślenia oraz wzorcom wchodzenia w relacje. Efektem psychoterapii są zmiany podnoszące komfort życia. Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym (ok. 3 wizyty), podczas którego terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami, ustala cele psychoterapii oraz zasady niezbędne do pracy terapeutycznej – m.in. częstotliwość spotkań, okres trwania psychoterapii, przerwy, sposób zakończenia, zasady finansowania. Korzystający może wówczas poznać terapeutę i przekonać się, czy dany specjalista jej odpowiada.

Przykładowe powody, dla których można się zgłosić na psychoterapię:

 • zmaganie się z trudnościami w sytuacjach życiowych;
 • różnego rodzaju obawyy, przygnębienie, niezadowolenie;
 • stany depresyjne lub lękowe,
 • wzmożony stres, z którym ciężko sobie poradzić,
 • zmienne nastroje;
 • brak satysfakcji życiowej;
 • uczucie pustki w relacjach z innymi osobami;
 • problemy w relacjach rodzinnych czy z partnerem,
 • chęć poznania przyczyny swoich problemów,
 • trudności w kontaktach z ludźmi,
 • obniżone poczucie wartości,
 • chęć lepszego poznania siebie,
 • lepszego radzenia sobie w życiu, zwiększenia jego komfortu, wykorzystywania w pełni swoich możliwości życiowych czy po prostu ich odkrycia.

Metoda psychoterapii zależna jest od specjalizacji tego, kto ją prowadzi.

Scroll to Top
Przewiń do góry