Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Terapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży to forma uzyskania oczekiwanych zmian poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Najczęściej odbywa się jeden lub dwa razy w tygodniu, w stałych dniach i godzinach dopasowanych do możliwości zgłaszającej się osoby. Czas jednego spotkania wynosi 50 minut. Długość psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu, w zależności od potrzeb pacjenta oraz zakładanych celów.

Prowadzimy również formy terapii krótkoterminowej – ok. półrocznej – nastawionej na osiągnięcie węższych celów.

W trakcie sesji budowana jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki umożliwiające poznawanie siebie. Efektem psychoterapii są zmiany podnoszące możliwości rozwojowe młodego człowieka, uzyskanie zmiany w sferach problemowych, zwiększenie satysfakcji i chęci do życia.

Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym (ok. 3 wizyty), podczas którego terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami, ustala cele psychoterapii oraz zasady niezbędne do pracy terapeutycznej – m.in. częstotliwość spotkań, okres trwania psychoterapii, przerwy, sposób zakończenia, zasady finansowania – a osoba korzystająca może poznać terapeutę i przekonać się, czy jej odpowiada.

Istnieje cały szereg powodów, dla których młodzi ludzie zgłaszają się do psychoterapii:

 • Doświadcza się niepokoju, lęku lub dużego strachu, przygnębienia, niskiego poczucia wartości, depresji, silnego napięcia, stresu, uporczywych myśli, niechęci do kontaktu z ludźmi, trudności z uczeniem się, brak motywacji do nauki.
 • Nie mogą dogadać się z rodzicami.
 • Przeżywa się konflikty i kryzysy.
 • Powstają trudności w szkole, wśród innych osób.
 • Odczuwają wzmożony stres, nie mogą sobie z nim poradzić.
 • Przeżywają zmienne nastroje, emocje, nad którymi nie potrafią zapanować.
 • Przeżywa się kryzysy wartości, poczucie braku sensu życia.
 • Doświadczają uczucia pustki w relacjach z innymi.
 • Odczuwa się różnorodne dolegliwości fizyczne o niejasnej przyczynie(tzw. psychosomatyczne).
 • Występują kłopoty z jedzeniem, cierpiącym na anoreksję, bulimię i otyłość.
 • Chcą lepiej poznać siebie.
 • Chcą lepiej radzić sobie w życiu, wykorzystywać w pełni swoje możliwości życiowe czy po prostu je odnaleźć.
 • Osoby poszukują wsparcia psychologicznego w sytuacjach kryzysowych.
 • Osoby doświadczyły przemocy fizycznej, seksualnej, społecznej, instytucjonalnej.
 • Występowanie zachowań ryzykownych i problemowych
 • Eksperymentowanie ze środkami odurzającymi w tym lekami, tytoniem, alkoholem.
 • Uzależnienie od komputera, Internetu, gier komputerowych, portali społecznościowych, komórki, telewizji
 • I inne.

Metoda psychoterapii zależna jest od tego, który z psychologów, psychoterapeutów ją prowadzi, zgodnie ze swoją specjalizacją.

Scroll to Top
Przewiń do góry