Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Terapia logopedyczna, neurologopedyczna

Kiedy do logopedy?

Konsultacja logopedyczna jest wskazana wtedy, gdy niepokoi nas coś w rozwoju mowy i języka, np.:

– dziecko „nie mówi”,

– oddycha ustami, mocno się ślini,

– podczas oddychania lub mówienia wsuwa język między zęby,

– wypowiedzi są trudne do zrozumienia, mało wyraźne,

– dziecko mówi niepłynnie, w sposób szybki, urywany, „jąka się”,

– dorosły utracił zdolności językowe w wyniku choroby lub urazu.

Na czym polega diagnoza?

Przyczyny trudności są wieloaspektowe, dlatego terapię poprzedza diagnoza logopedyczna, na którą składają się m.in.:

– obserwacja swobodnej aktywności werbalnej,

– ocena rozumienia mowy, rozumienia poleceń,

– ocena artykulacji, czyli wymowy,

– ocena budowy i funkcjonowania aparatu artykulacyjnego,

– ocena sposobu oddychania,

– ocena funkcjonowania słuchu fonemowego,

– wywiad z opiekunem dotyczący okresu prenatalnego i dotychczasowego rozwoju (w przypadku dzieci).

W niektórych sytuacjach logopeda prosi o konsultację z innymi specjalistami, np. laryngolgiem/audiologiem, foniatrą, ortodontą, neurologiem, terapeutą integracji sensorycznej.

Na czym polega terapia?

Głównym celem terapii jest wspieranie prawidłowej komunikacji, czyli zdolności  skutecznego porozumiewania się z innymi ludźmi.

Czasem przeszkodą w skutecznym przekazywaniu myśli jest wada wymowy, przez którą wypowiedź jest mało zrozumiała, w innym przypadku – utrata umiejętności językowych, a w jeszcze innym – zakłócony sposób uczenia się języka. Terapia jest dostosowana indywidualnie i ściśle związana z przyczynami, leżącymi u podstaw obecnych trudności.

Oddziaływania mogą obejmować:

  • ćwiczenia oddechowe i fonacyjne,
  • ćwiczenia usprawniające pracę warg, języka, podniebienia miękkiego,
  • wywołanie lub skorygowanie głosek i utrwalenie ich w mowie spontanicznej,
  • ćwiczenia słuchowe,
  • kształtowanie prawidłowej budowy wypowiedzi,
  • rozwijanie zasobu słów,
  • ćwiczenia świadomości fonologicznej i inne.

Skuteczność terapii zależy od współpracy wszystkich zaangażowanych osób: dziecka/dorosłego, logopedy i opiekunów.

 stymulowanie wypowiedzi, rozumienia języka, korygowanie wad wymowy

Scroll to Top
Przewiń do góry