Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Terapia par

Najczęściej spotkania odbywają się co 2 tygodnie i trwają 50 lub 75 minut.

Terapia przeznaczona jest dla par, które przeżywają kryzys w związku. Spotkania pomagają rozpoznać problem, zrozumieć z czego on wynika i co podtrzymuje destrukcyjne zachowania. Służą także do poprawienia wzajemnej komunikacji oraz uświadomienia partnerom, jak indywudialne zachowania każdego z nich wpływają na drugą osobę

Głównym celem terapii par jest zminimalizowanie barier utrudniających rozwój związku, jak również rozwój partnerów jako odrębnych jednostek. W czasie spotkań można poznać wzajemnie swoje cechy, potrzeby i motywacje. Terapia jest szansą na pomoc w uzyskaniu równowagi w związku i nauczeniu się przechodzenia przez naturalne kryzysy rozwojowe w związkach. Pogłębia i umacnia więź między partnerami. Uczy słuchania się nawzajem i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Pomaga też utrzymać dobre relacje z rodzinami partnerów.

W niektórych wypadkach terapia pomaga zwerbalizować niewypowiedziane emocje, poglądy, wartości czy różnice i w spokojny sposób podjąć decyzję o rozstaniu.

Spotkania z terapeuta mogą również stanowić przygotowanie się pary do dalszego wspólnego życia, rozwiązanie na początku związku trudności, które mogłyby w przyszłości go niszczyć.

Metoda psychoterapii zależna jest od spacjalizacji tego, kto ją prowadzi.

Scroll to Top
Przewiń do góry