Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Terapia rodzinna

Jest to praca terapeutyczna całej rodziny lub jej części w zależności od potrzeby, rodzaju problemu, specyfiki rodziny. W określonych wypadkach w terapii uczestniczą oboje rodzice wraz z dziećmi, jeden rodzic z dzieckiem lub sami rodzice. Niekiedy konieczna jest również obecność dziadków.

Na ogół spotkania odbywają się co 2 – 3 tygodnie. Trwają 50 lub 75 minut. Ilość spotkań uzależniona jest od sprawy, z jaką zgłasza się rodzina. Może to być np. 5 spotkań, kilkanaście lub więcej, jeśli terapeuta uznaje to za celowe.

Często problemy dzieci (lęki, depresje, zaburzenia odżywiania, trudne zachowania itd.) wiążą się z szerszymi problemami nękającymi całą rodzinę i wówczas szybszą i efektywniejszą pomoc można uzyskać, gdy w terapii biorą udział wszyscy jej członkowie. Krąg rodzinny to najbliższe dziecku osoby i w oparciu o ich pomoc wielokrotnie łatwiej mu sobie poradzić. Czasem aby osiągnąć zmianę u pojedynczego pacjenta, niezbędna jest zmiana u wszystkich jego bliskich.

W terapii rodzinnej pracuje się między innymi nad:

  • poprawą porozumiewania się,
  • lepszym rozumieniem siebie nawzajem,
  • umiejętnością wyrażania własnych uczuć,
  • nie przekraczaniem granic innych osób lub większym otworzeniem się na nie,
  • podziałem ról i zadań,
  • umiejętnością rozwiązywania konfliktów,
  • zrozumieniem źródeł zachowania poszczególnych członków rodziny, czasem wynikających z doświadczeń poprzednich pokoleń,
  • poradzeniem sobie z nadmiernym stresem,
  • przejściem przez naturalne kryzysy rozwojowe w rodzinie,
  • poradzeniem sobie z rozstaniami, utratami, traumami i całym szeregiem innych spraw.

Celem terapii rodzinnej najczęściej jest uzyskanie wzmocnienie więzi, poprawa relacji, nauczenie się czerpania przyjemności z kontaktów z innymi osobami w rodzinie, a w niektórych wypadkach – uniezależnienie się od rodziny i uzyskanie możliwości życia jako odrębna jednostka.

Nasi specjaliści pracują, wykorzystując różne podejścia terapeutyczne: systemowe, psychodynamiczne, komunikacyjne, strukturalne itp. Metoda psychoterapii zależna jest od spacjalizacji tego, kto ją prowadzi.

Scroll to Top
Przewiń do góry