Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Treningi umiejętności społecznych

Zajęcia prowadzone są metodą warsztatu. Mają na celu przede wszystkim psychoedukację. Dodatkowo wykorzystują elementy socjoterapii oraz opierają się na właściwościach procesu grupowego, co pozwala na głębszy wgląd w sytuację każdego dziecka i dostosowanie indywidualnego podejścia. Ćwiczenia mają formę zabawy odpowiednio do wieku i możliwości uczestników. Wykorzystują elementy dramy, bajkoterapii, papieroplastyki.

W ramach zajęć warsztatowych przewidziane są spotkania indywidualne z psychologiem, zgodnie z potrzebami każdego dziecka.

Spotkania są podzielone według 5 bloków tematycznych. Każdy trwa 4 x 50 minut. Na wybrany blok tematyczny obowiązują oddzielne zapisy.

Przewiduje się 2 grupy wiekowe: 6-7 lat i 8-9 lat. Zajęcia rozpoczynają się po uzbieraniu się grup. Prowadzone są w dzień powszedni lub w soboty.

Przewidywane bloki tematyczne:

„OTO JA”

Zajęcia rozwijające poczucie własnej wartości, zagadnienia takie jak autoprezentacja, odkrywanie mocnych stron dziecka, określanie zainteresowań, doświadczenie, że różny, nie znaczy gorszy, dawanie i otrzymywanie informacji zwrotnych.

„OSWOIĆ EMOCJE”

Zajęcia wprowadzające w świat emocji. Dostarczają wiedzy na temat emocji, sposobów ich wyrażania i rozpoznawania. Pozwalają na doświadczenie różnic w sposobach przeżywania emocji przez różnych ludzi oraz różnic w reagowaniu na daną sytuację. Uczą mówienia o trudnych emocjach oraz rozpoznawania, kiedy mogą się pojawić. Pokazują sposoby radzenia sobie z lękiem, gniewem. Pozwalają doświadczyć akceptacji i prawa do przeżywania własnych uczuć.

„UCZYĆ SIĘ ALE JAK?”

Zajęcia rozwijające kompetencje poznawcze, motywację do nauki oraz zdolność organizowania nauki.

„TY I TWÓJ CZAS”

Jak planować dzień, by na wszystko starczyło czasu? Kiedy i jak odrabiać lekcje, by był czas na znajomych, zabawę i relaks? Zajęcia poruszają zagadnienie planowania czasu, rozróżniania rzeczy ważnych i pilnych, podejmowania decyzji i motywacji do działania. Duży nacisk położony jest na dwie najbardziej absorbujące ucznia sfery – naukę i zabawę. Przeznaczone dla dzieci starszych – 10-12 lat.

„JA WŚRÓD LUDZI”

Zagadnienie przyjaźni, relacji rówieśniczych, oswajanie z sytuacją wchodzenia w grupę, rozwijanie zdolności współpracy i funkcjonowania ze zwróceniem uwagi na szanowanie potrzeb własnych oraz innych dzieci.
Treningi prowadzone są w Zespołach „Zacisze” i „Nowodwory” (zobacz mapę i dane kontaktowe). Aby skorzystać z usługi, prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Scroll to Top
Przewiń do góry