<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Projekt: Ogrody Różnorodności w 2017 roku | Stowarzyszenie dla Rodzin

Projekt: Ogrody Różnorodności w 2017 roku

Przez okres od września do grudnia 2017 r. przez Stowarzyszenie dla Rodzin realizowane były działania w ramach projektu „Młodzi zdolni warszawiacy zmieniają swoje miasto” finansowanego przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy, które pozwoliły uczestnikom na zdobycie nowych umiejętności oraz niezwykle ważne nabycie doświadczeń życiowych w tym budowania relacji w grupie i indywidualnych. Praca z dziećmi i młodzieżą miała charakter systematyczny (spotkania co najmniej co 2 tygodnie), zajęcia odbywały się w placówkach pozaszkolnych.

Obecnie w warsztatach projektowych uczestniczy w różnych grupach wiekowych i na terenie kilku placówek i dzielnic Warszawy (Praga Północ, Targówek) około 40 dzieci w stałych zajęciach. Do tej pory, jak także przez kolejne etapy działań, liczna grupa dzieci i młodzieży mogła skorzystać również z zajęć incydentalnie. Do aktywności dołączyła się także grupa rodziców (m. in. wspólne spotkania Wigilijne). Przy projekcie stowarzyszenie współpracowało już z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci na Targówku oraz Świetlicą pod Aniołem przy Kościele Św. Marka. Póki co zrealizowano 39 godzin zajęć grupowych, warsztatowych dla dzieci
i młodzieży oraz 21 godzin zajęć przygotowawczych, organizacyjnych dla dzieci i młodzieży.   

Dzięki przeprowadzonym warsztatom uczestnicy potrafią podać różnice i podobieństwa
w obchodzeniu i celebrowaniu świąt w różnych kulturach (dostrzegają różne perspektywy, różnice kulturowe) – w ramach zajęć stworzono mapy podobieństw i różnic dla Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Uczestnicy poznali gry z różnych stron świata m. in. grali
w chanukowe drejdle. Dzieci i młodzież nawet zaraz tuż po warsztatach dzieliła się ze swoimi rodzicami i opiekunami informacjami o tym, czego dotyczyło spotkanie i pokazywała efekty swojej pracy. Młodzi ludzie uczestniczący w zajęciach to osoby z terenów Targówka oraz Pragi Północ, część z nich to osoby, które korzystały wcześniej z różnych form pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej czy oferowanych bezpłatnie przez Stowarzyszenie dla Rodzin. Grupy zajęciowe są grupami rówieśniczymi jak także, grupa na ul. Nefrytowej, grupami, w których są osoby w różnym wieku (szkoła podstawowa oraz osoby z jeszcze działających gimnazjów). Warsztaty prowadzono w grupach od 5 do 12 młodych osób.

Przeprowadzono warsztaty o następującej tematyce:

Cały świat w twojej dłoni/ Świat w kieszeni - Odkrycia – warsztaty wprowadzające w cykl zajęć opowiadające w sposób porównawczy o odkrywaniu świata, wprowadzające pojęcia etnografii, obcego, mapy, podróży. Zajęcia bazowały na wiedzy uczestników, wspomagane były prezentacją wizualną, materiałem kartograficznym. Warsztat pobudzał kreatywność, zachęcał do własnych dalszych działań, a także zapoznawał z koncepcją różnorodności świata. Warsztaty o tej tematyce przeprowadzono w czterech placówkach w celu zainteresowania
i zapoznania z bazowymi pojęciami jak największej grupy dzieci. Uczestnicy wykonywali konturowe mapy świata z pamięci oraz tworzyli własne koncepcje światów.

Cały świat w twojej dłoni/ Świat w kieszeni oraz „Co kraj to obyczaj” czyli świętowanie dookoła świata - Kalendarze czyli jak wygląda czas – zajęcia przeprowadzone w dwóch placówkach dla młodszych i starszych odbiorców. Powstały mapy pojęcia czasu, podobieństw i różnic w obchodach nowego roku w różnych kulturach.

Cały świat w twojej dłoni/ Świat w kieszeni oraz „Co kraj to obyczaj” czyli świętowanie dookoła świata – Tradycje święta zmarłych – warsztaty przeprowadzone w dwóch placówkach dla różnych grup wiekowych. Uczestnicy poznali tradycje celebracji pamięci po zmarłych w dawnej Polsce (Dziady), w Meksyku, wśród dawnych kultur skandynawskich,
w Stanach Zjednoczonych. Warsztat składał się z kilku możliwych do wyboru aktywności inspirowanych omawianymi kulturami: lampion, wieńce, maski. Powstała mapa podobieństw
i różnic w obchodzeniu, celebracji święta w różnych krajach oraz dawniej.

Cały świat w twojej dłoni/ Świat w kieszeni oraz „Co kraj to obyczaj” oraz Cały świat się bawi, w 80 gier i zabaw dookoła świata - Andrzejki i czary – przeprowadzone w trzech ośrodkach dla różnych grup wiekowych. Stworzono mapy pojęcia czary/magia. Dzieci
i młodzież poznali postaci czarodziejów oraz pojęcie i koncepcję szamana, stworzyli zabawki inspirowane chińskimi tradycjami wróżebnymi. Uczestnicy definiowali także pojęcia magii
i nauki – elementem zajęć były proste eksperymenty chemiczne.

„Co kraj to obyczaj” czyli świętowanie dookoła świata, Cały świat w twojej dłoni/ Świat w kieszeni i Cały świat się bawi, w 80 gier i zabaw dookoła świata – Barbórka, Gwiazdka
i Chanuka. Warsztaty przeprowadzone trzykrotnie. Powstały mapy skojarzeń wobec miesiąca grudnia. Młodzi najpierw poznali tradycje związane z żydowskim świętem Chanuka aby później stworzyć własne zabawki – drejdle i móc nimi grać. Młodzież i dzieci poznali także słowo „podłaźniczka” oraz dawne polskie zwyczaje obchodzenia świąt Bożego Narodzenia. Podczas prezentacji omówiono świąteczne tradycje oraz symbolikę ze Skandynawii, Ameryki Północnej, Australii, Hiszpanii, Włoch, Grecji, Izraela.

 

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.