Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Aktualności

Projekty
Główny cel projektu: Motywowanie do własnego rozwoju osobowości poprzez lepsze poznanie siebie i swoich talentów.Uwrażliwienie na sztukę, rozbudzenie wyobraźni i twórczej fantazji, rozwój zdolności parateatralnych. Odbiorcy projektu: Dzieci i młodzież Główne działania:Planowanie form zaj…
16 / 16 141516
Przewiń do góry