<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin - rok szkolny 2021/2022 | Stowarzyszenie dla Rodzin

Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin - rok szkolny 2021/2022

W nowym roku szkolnym zapraszamy dzieci i młodzież wieku 7-15 lat na bezpłatne zajęcia prowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin przy ul. Ząbkowskiej 39/1. 

W programie:

- zajęcia ogólnorozwojowe z elementami TUS dla dzieci w wieku 7-9 lat,
- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 10-12 lat,
- zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży 13-15 lat w ramach Klubu Młodzieżowego,
- zajęcia integracyjne i wycieczki, 
- pomoc w odrabianiu lekcji i korepetycje,
- zajęcia metodą miniprojektową,
- zajęcia rozwijające pasje,
- zajęcia profilaktyczne,
- konsultacje psychologiczno-pedagogiczne,
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców,
- rodzinne zajęcia integracyjne.

Zajęcia będą prowadzone w dopasowanych wiekowo grupach dwa razy w tygodniu w godzinach 13.30-18.00 oraz w wybrane weekendy.

Informacje i zapisy:
tel: 22 619 42 67, 696 509 924
e-mail: zapisy@sdr.org.pl

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.