<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin | Stowarzyszenie dla Rodzin

Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin

Do kogo jest adresowany projekt:
Mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, rodziny z dziećmi, które przeżywają trudności opiekuńczo-wychowawcze, trudne lub kryzysowe sytuacje rodzinne i życiowe. Zapraszamy zwłaszcza rodziców, których dzieci albo są zagrożone umieszczeniem w pieczy zastępczej lub tam czasowo przebywają oraz rodziców zastępczych.

Bezpłatna oferta:
- specjalistyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i jej członków (konsultacje, poradnictwo, terapia, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski, asysta rodzinna, poradnictwo socjalne)
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
- grupy wsparcia dla rodziców
- spotkania integracyjne dla rodzin z dziećmi

Cel prowadzonych działań:
Wzmocnienie potencjału rodzin, w tym ich samodzielności opiekuńczo – wychowawczej i życiowej tak, aby stanowiły naturalne i bezpieczne oparcie dla swoich członków, w tym szczególnie dla prawidłowego rozwoju dzieci. 

Pomoc świadczymy stacjonarnie w Zespołach Psychologiczno-Terapeutycznych Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie oraz online.

Miejsce realizacji:
Zespoły Psychologiczno-Terapeutyczne Stowarzyszenia dla Rodzin w Warszawie:

ul. Pszczyńska 26 m. 57 (Targówek), tel. 518 452 047, 22 253 49 47
ul. Ząbkowska 39 (Praga Północ), tel. 22 619 42 67
ul. Nowodworska 35 m. 51 (Białołęka), tel. 696 509 924
ul. Nefrytowa 12 (Targówek), tel. 22 697 14 93

Oraz online.

Informacje i zapisy:
tel. 696 509 924, 518 452 047
e-mail: zapisy@sdr.org.pl

Projekt jest realizowany w terminie od 01.07.2020 r. do 30.11.2022

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Wojewódz­twa Mazowieckiego.

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.