Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Wolontariat

Stowarzyszenie współpracuje z wolontariuszami. Dzięki ich pomocy możemy zrealizować więcej różnorodnych zajęć i objąć nimi więcej dzieci i młodzieży.

Wolontariusze mogą pomagać nam w różnych zajęciach zarówno z naszymi klientami jak i w pracach organizacyjnych.

Z wolontariuszami podpisywane są umowy na wykonanie prac wolontaryjnych, otrzymują zaświadczenia o wolontariacie. Rocznie pomaga nam ponad 40 osób.

Scroll to Top
Przewiń do góry