<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji | Stowarzyszenie dla Rodzin

BAZA Baza Akcji Zintegrowanej Animacji

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji to inicjatywa kilkunastu organizacji pozarządowych i instytucji społecznych działających na Pradze Północ. W ramach projektu organizowane są różnorodne działania dla mieszkańców dzielnicy, w szczególności dzieci i młodzieży.

 

Zapraszamy każdego - młodszego i starszego - do aktywności w ramach BAZY.
Aktualności projektu BAZA:
facebook.com/BazaAkcji 
praskieforum.org.pl/projekt-baza
Infolinia BAZY 518 452 047

Projekt to działanie.
Z połączenia różnych doświadczeń i metod pracy realizujemy różne FORMY DZIAŁANIA. Poniżej można o nich poczytać więcej.
 
BAZA dla dzieci

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do aktywności na terenie Pragi Północ. Razem możemy stworzyć miniprojekt.

Miniprojekt to sposób na zmianę i rozwój otoczenia oraz realizację swoich pomysłów i marzeń.

Chcesz działać? Zgłoś się do jednej z podanych organizacji: 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Stowarzyszenie dla Rodzin 
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 
Kościół Armii Zbawienia RP 
Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 
Stowarzyszenie Mierz Wysoko 

BAZA dla młodzieży 

Kluby są miejscem spotkania. 

Zapewniają darmowe korepetycje, które wspomagają uczenie się. 
 
W Klubach organizowane są wyjścia na basen, kręgle, rajdy i wycieczki. Prowadzone są również zajęcia teatralne razem ze Stowarzyszeniem Pracownie Twórcze Lubelska. 

Kto prowadzi Kluby? Zgłoś się! 

Stowarzyszenie dla Rodzin 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

W placówkach prowadzona jest terapia pedagogiczna i logopedyczna, na którą możesz bezpłatnie uczęszczać.

BAZA dla rodzica 

W ramach projektu BAZA prowadzone są:

Warsztaty umiejętności wychowawczych  

Indywidualne konsultacje 

Grupy wsparcia 

Jeżeli zainteresowały Cię nasze działania zgłoś się do wybranej organizacji

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (nie prowadzi grupy wsparcia) 
Kościół Armii Zbawienia w RP 
Stowarzyszenie dla Rodzin 
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (prowadzi dwie grupy wsparcia) 

W podanych placówkach prowadzona jest również terapia pedagogiczna i logopedyczna, na którą może bezpłatnie uczęszczać Twoje dziecko. 

BAZA dla mieszkańców 

Gry planszowe dla wszystkich są przyjemnością i wyzwaniem. Można grać w pojedynczo i w zespole. W ramach projektu BAZA oferujemy wspólne rozgrywki, które staną się dla Was miłym sposobem spędzania czasu. 

Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież, rodziny. 

Miejsce: Spiżarnia Armii Zbawienia 
 ul. Ząbkowska 13/13 wejście od ul. Brzeskiej 
Czas:     wybrane soboty 
                15:00 – 18:00 
Wstęp:  wolny 

Bez zapisów, bez wcześniejszej rejestracji. 
Przyjdź i zgraj się! 

BAZA dla szkół 

Szkoły uczestniczące w projekcie BAZA: 
- Szkoła Podstawowa nr 73, ul. Białostockiej 10/18; 
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354, ul. Otwockiej 3; 
- Gimnazjum nr 31, ul. Sierakowskiego 9; 
- Gimnazjum nr 32, ul. Otwockiej 3. 

Na terenie praskich szkół w ramach projektu odbędą się: 
- Warsztaty dla kadry pedagogicznej szkół i instytucji pracujących na rzecz dziecka i rodziny; 
- Warsztaty wspierające uczenie się przez całe życie dla dzieci i młodzieży; 
- Interaktywne spektakle teatru edukacyjnego (ang. Theatre in Education); 
- Warsztaty profilaktyczne prowadzone metodą dramy stosowanej dla młodzieży; 
- Szkolne Dni Kulturalne; 
- Korepetycje specjalistyczne oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. 

Działania w szkołach będą prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Stowarzyszenie KARAN oraz Stowarzyszenie Mierz Wysoko. 

BAZA dla ulicy 

Działania podjęte dla dzieci i młodzieży na podwórkach na terenie dzielnicy Praga Północ prowadzone przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko oraz Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej GPAS:

- Realizacja miniprojektów; 
- Prowadzenie grup ulicznych (streetworking); 
- Organizacja wyjazdów.   

Adresy organizacji, które prowadzą miniprojekty, Kluby Młodzieżowe oraz działania dla rodziców: 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
ul. Targowa 63 lok. 4 
ul. Targowa 15 lok. 2/3 
tel.  668 945 605
 22 408 80 24 
mail: baza@karan.pl 

Kościół Armii Zbawienia w RP 
ul. Ząbkowska 23/25 lok. 9 
tel. 605 354 604 
mail: biuro@armiazbawienia.org 

Stowarzyszenie dla Rodzin 
ul. Ząbkowska 39 m 1 i 2 
tel.  22 619 42 67
 22 253 49 47
 518 452 047, 
mail: zapisy@sdr.org.pl 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
ul. Łochowska 41 lok. 7 
pl. Hallera 5 lok. 2a 
tel.  513 127 879
 509 020 063 

Stowarzyszenie Otwarte Drzwi 
Świetlica „Mały Książę”
ul. Ząbkowska 4 m. 45 i 45a 
Tel. 22 670 22 93 

Stowarzyszenie Mierz Wysoko 
ul. Brzeska 20 
Tel. 517 54 87 90 

WSZYSTKIE DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU BAZA SĄ BEZPŁATNE! 


Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji (Projekt BAZA) został wypracowany przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne w odpowiedzi na inicjatywę Biura Pomocy i Projektów Społecznych Miasta Stołecznego Warszawy. Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, takie jak działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, socjalne i inne. Jest on dopełnieniem wsparcia, które do tej pory było kierowane do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym o działania dotychczas nierealizowane w dzielnicy, lub realizowane na niewielką skalę, jak również o innowacyjne metody. Projekt ten zakłada daleko idącą współpracę organizacji i instytucji działających na Pradze Północ. BAZA to zespół zintegrowanych działań wspierających, które zostały zaplanowane tak, aby dać dzieciom i młodzieży z dzielnicy BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju. Baza to także miejsce spotkań różnych partnerów oraz ich podopiecznych, gromadzenia ważnych danych i innych zasobów, które służyć mają jako potencjał dla rozwoju środowiska, budujących nową jakość komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami Konsorcjum. 

 ORGANIZACJE WCHODZĄCE W SKŁAD KONSORCJUM:

• Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej
www.armiazbawienia.org
• Stowarzyszenie Dla Rodzin
www.stowarzyszeniedlarodzin.pl
• Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ - GPAS
www.gpaspraga.org.pl
• Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN 
www.karan.pl
• Stowarzyszenie “Mierz Wysoko”
www.mierzwysoko.org.pl
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
www.qzmianom.org
• Stowarzyszenie Otwarte Drzwi - Świetlica Socjoterapeutyczna Mały Książę
www.malyksiaze.otwartedrzwi.pl
• Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA
www.stop-klatka.org.pl
• Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 
www.tpd-maz.org.pl

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:

• Dom Kultury TU Praga
• Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ
• Gimnazjum nr 31 w Warszawie
• Zespół Szkół nr 112 w Warszawie
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Pragi Północ
• Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
• Stowarzyszenie Pracownie Twórcze Lubelska
• Szkoła Podstawowa nr 73 w Warszawie
• Zarząd Dzielnicy Praga Północ Miasta St. Warszawy
 

Realizatorzy:Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.