<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Projekt ,,Ta Szansa dla Rodzin” | Stowarzyszenie dla Rodzin

Projekt ,,Ta Szansa dla Rodzin”

Stowarzyszenie dla Rodzin współrealizuje projekt „Ta Szansa dla Rodzin” dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, który skierowany jest do rodzin z dziećmi w wieku 0-6 lat z terenów Targówka Mieszkaniowego.

W ramach projektu można skorzystać z bezpłatnej pomocy specjalistycznej, psychologicznej.

Celem Projektu jest pomoc dorosłym osobom w rodzinie w:

 1. Lepszym radzeniu sobie z wychowywaniem dzieci
 2. Rozwiązywaniu trudności życiowych
 3. Budowaniu relacji i więzi w rodzinie

Bezpłatne formy pomocy:

 1. Poradnictwo i konsultacje psychologiczne
 2. Terapia indywidualna dla rodziców
 3. Terapia dla pary rodzicielskiej
 4. Asystentura rodzinna
 5. Coaching zawodowy

Zapisy na zajęcia:

 1. Telefonicznie: 22 253 49 47 / 518 452 047
 2. Mailowo: sdr.zapisy@interia.pl
   

O przyjęciu do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt do Stowarzyszenia dla Rodzin:

Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „ZACISZE”

ul. Pszczyńska 26 m. 57

ul. Nefrytowa 12
 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE !!!Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.