Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Poradnia Rodzinna

Realizuje ona działania skierowane do osób dorosłych, rodzin. Prowadzone są: poradnictwo, konsultacje, terapia rodzin. Terapia rodzin, dorosłych indywidualna i grupowa.
Poradnia posiada bazę informacyjną na temat placówek z obszaru Warszawy i okolic udzielających pomocy.
Z poradni mogą skorzystać osoby z różnego rodzaju problemami: natury psychicznej, psychologicznej, współuzależnień, uzależnień nietypowych, zaburzeń psychicznych, przemocy domowej, w sytuacjach kryzysowych, gdy chcą podjąć długoterminową terapię.
Poradnia posiada swój regulamin organizacyjny. W ramach działań poradni prowadzimy miedzy innymi:

  • Spotkania organizacyjne w zespole kadry, aktualizacja zasad pracy i udzielania porad, omówienie obowiązujących standardów prowadzenia poradnictwa.
  • Uaktualnienie materiałów informacyjnych i plakatów, powielenie, przygotowanie wysyłki pakietów informacyjnych do różnych placówek w Warszawie.
  • Uaktualnienie naszej bazy danych dotyczących różnych specjalistycznych placówek pomocowych dla rodzin i dorosłych.
  • Przyjmowanie telefoniczne zgłoszeń.
  • Telefoniczny dyżur do udzielania krótkich porad i informacji, np. o ofercie – miejscach specjalistycznej pomocy na terenie Warszawy, tak aby klient mógł dokonać wyboru.
  • Realizacja dyżurów i zajęć poradnianych, prowadzenie specjalistycznej pomocy psychologicznej według harmonogramu – udzielanie pomocy.

Rodzaj formy pomocy i metody jest dobierany do rodzaju problemu z jakim zgłasza się klient na podstawie przeprowadzonej diagnoz. Rodzaje form udzielanego poradnictwa: diagnoza psychologiczna, porada i konsultacje psychologiczne, doradztwo rodzinne, poradnictwo i konsultacje rodzinne, psychologiczne interwencje kryzysowe, mediacje i negocjacje, terapia indywidualna, grupowa, rodzinna, zajęcia edukacyjne warsztatowe. Spotkania „kliniczne” i organizacyjne realizatorów. Superwizje pracy specjalistycznej.
Konsultacje ze specjalistami, np. współpraca z psychiatrami z poradni rejonowych, prawnikami. Współpraca z osobami z innych placówek pomocowych w celu wspólnej pomocy danej osobie dorosłej lub rodzinie. Prowadzenie dokumentacji. Prowadzenie programu ewaluacyjnego.

Scroll to Top
Przewiń do góry