Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Program klubu turystycznego

W roku bieżącym staraliśmy się rozwijać funkcjonowanie klubu. Oprócz naszych podopiecznych w zajęciach klubu mogły brać inne osoby zapraszane przez członków klubu, z którymi zawieraliśmy skrócony kontrakt.
Organizowaliśmy systematyczne wycieczki po Warszawie i jej okolicach. Krótkie wycieczki wyjazdowe. Wyjazdy weekendowe, wakacyjne. Dominowały wycieczki piesze. Starsza młodzież organizowała sobie wycieczki rowerowe. Uczestnicy mogli również skorzystać ze szkółki jeździeckiej, sprzętu wodnego pod okiem instruktorów.
W ramach zajęć klubowych odbywały się również systematyczne spotkania klubowe, na których uczestnicy mogli planować kolejne wyprawy jak i wspominać już zrealizowane. <>br W miarę możliwości starali się dokumentować wycieczki robionymi przez siebie fotografiami. Korzystali również z różnych imprez darmowych, otwartych organizowanych w Warszawie.
Do uczestniczenia w wycieczkach zapraszane były rodziny, rodzice, dziadkowie. Co okazało się szczególnie dobrym sposobem na współpracę z rodzinami.
Uczestnicy klubu zaplanowali cykliczne zajęcia na przyszły rok.

Scroll to Top
Przewiń do góry