Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Program stażowy i wolontaryjny

Studenci na terenie naszych placówek mogą odbywać staże i praktyki. Pomagają nam w pracy z dziećmi i młodzieżą w charakterze wolontariuszy.

Z każdym wolontariuszem zawierany jest kontrakt na rodzaj współpracy, jej zakres i czas. Jest to minimum: jeden raz w tygodniu przez jeden semestr szkolny oraz udział w comiesięcznych spotkaniach superwizyjno – szkoleniowych.
Mamy kilkudziesięciu wolontariuszy w ciągu roku, którzy współpracują z nami od dwóch lat.
Wolontariusze realizowali własny projekt, wzbogacający działania stowarzyszenia. Zawiera on różne formy spędzania czasu wolnego. Zajęcia fotograficzne, kulinarne, angielski, parateatralne, muzyczne, dziennikarskie z wydawaniem gazetki, turystyczne, sportowe, wyjazdy socjoterapeutyczne itd.

Realizowaliśmy też dodatkowy szkoleniowy projekt dla wolontariuszy, który zawierał między innymi szkolenia z zakresu umiejętności wychowawczych oraz szkolenia praktyczne.

Scroll to Top
Przewiń do góry