Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Projekt „Nowa Baza”

NOWA BAZA to partnerska inicjatywa na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących tereny rewitalizowane dzielnicy Praga Północ. Obejmuje on swoimi oddziaływaniami trzy podobszary: Nową i Starą Pragę oraz Szmulki.

NOWA BAZA – CO I DLA KOGO ROBIMY?

WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY I ICH RODZIN

NOWA BAZA łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, takie jak: działania edukacyjne, profilaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze, korekcyjne, specjalistyczne, rozwijające pasje, zainteresowania, talenty i inne, oraz stara się włączać w jak najszersze spektrum działań rodziny podopiecznych.

NOWA BAZA to zespół zintegrowanych działań wspierających, które zostały zaplanowane tak, aby dać dzieciom i młodzieży z dzielnicy swoistą BAZĘ do prawidłowego i jak najlepszego rozwoju.

NOWA BAZA to także miejsce spotkań różnych partnerów oraz ich podopiecznych, gromadzenia ważnych danych i innych zasobów, które służyć mają jako potencjał dla rozwoju środowiska społecznego, budujących nową jakość komunikacji pomiędzy przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucjami i partnerami konsorcjum.

NOWA BAZA – KIM JESTEŚMY?

Projekt NOWA BAZA zakłada udział praktycznie wszystkich organizacji aktywnie działających na terenie objętym wsparciem.

Projekt Nowa BAZA stanowi Lokalny System Wsparcia (LSW), czyli kompleksowy system wsparcia w rozwoju dla dzieci i młodzieży z terenu Pragi Północ, stworzony przez organizacje z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą praską.

ORGANIZACJE WCHODZĄCE W SKŁAD KONSORCJUM:

        Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej (skrótowo we wniosku: Armia Zbawienia); ul. Ząbkowska 13/13
Stowarzyszenie Dla Rodzin
ul. Nefrytowa 12
    Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ – GPAS (skrót: GPAS); ul Inżynierska 3 lok 2/3
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN (skrót: KARAN)
ul.: Targowa 64, Grodzieńska 65
Znalezione obrazy dla zapytania caritas oddział warszawsko praski logoCaritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (skrót: CARITAS)
ul. Kawęczyńska 49
        Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom (skrót: Stowarzyszenie Q Zmianom); ul. Wileńska 13/21
       Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (skrót: TPD); ul. Marszałkowska 34/50, Kredytowa 1a/13

SZKOŁY PARTNERSKIE:

 • Szkoła Podstawowa nr 395 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • Szkoła Podstawowa nr 354 im. Adama Asnyka
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Powstańców 1863 r.
 • Szkoła Podstawowa nr 73 im. Króla Stefana Batorego
 • Szkoła Podstawowa nr 50 im. Królowej Jadwigi
 • Szkoła Podstawowa nr 127 im. Henryka Sienkiewicza
 • Szkoła Podstawowa nr 258 im. Jakuba Jasińskiego

PARTNERZY WSPIERAJĄCY:

 • Dom Kultury TU Praga
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Pragi Północ
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5
 • Zarząd Dzielnicy Praga Północ Miasta St. Warszawy
 • Oratorium im. św. Jana Bosko
 • Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Teatr BAJ
 • Centrum Wspierania Rodzin Rodzinna Warszawa
 • Fundacja Twoja Pasja
 • Fundacja Legii
 • Stowarzyszenie „Mierz Wysoko”
 • Muzeum Warszawskiej Pragi
 • Konsorcjum Wsparcie w Starcie
 • Konsorcjum Kluby Przyjazne Rodzinom
 • Konsorcjum Pozytywna Integracja Społeczna

Biura organizacji:

 • Lokal GPAS – Inżynierska 3 lok 2/3
 • Lokal Stowarzyszenia Dla Rodzin – Nefrytowa 12
 • Lokal Armii Zbawienia – Ząbkowska 13/13
 • Lokal Q Zmianom – Wileńska 13/21
 • Lokal Caritas – Kawęczyńska 49
 • Lokale TPD – Marszałkowska 34/50, Kredytowa 1a/13

Projekt realizowany jest w okresie wrzesień 2018 – grudzień 2020 i współfinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawa.

Więcej informacji: www.facebook.com/nowabaza

Kontakt w sprawie projektu:

Emilia Grabowska

e-mail: e.grabowska@qzmianom.org

Tomasz Szczepański

e-mail: t.szczepanskinowabaza@gmail.com

Projekt „Nowa Baza”
dofinansowany jest ze środków Miasta Stołecznego Warszawy

Scroll to Top
Przewiń do góry