Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych

Pełna nazwa projektu: Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci ze środowisk najuboższych i dysfunkcyjnych, w szczególności działań pedagogów ulicy, na terenie Dzielnic: Białołęki, Targówek, Praga – Północ w Warszawie, przez Stowarzyszenie dla Rodzin

Główne cele i rezultaty jakie osiągaliśmy:

 • Działania dotyczą zmian rozwojowych u dzieci i młodzieży, a także postaw, zachowań u rodziców, zmiany dotyczące osób uzyskiwane w trakcie tego projektu stają się trwałe, gdyż zostają zinternalizowane przez osoby i są bazą do dalszego funkcjonowania
 • Docieramy do dzieci i rodzin mało aktywnych unikających pomocy ze strony innych.
 • Obejmujemy opieką, pomocą dzieci i rodziny z problemem niskiego statusu ekonomicznego, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, z rodzin niewydolnych wychowawczo
 • Odnajdujemy dzieci, które nie są objęte wystarczającą pomocą i wiele czasu spędzają na podwórkach
 • Uaktywniamy dzieci na podwórkach dzięki przeprowadzanym zajęciom, podniesienie ich motywacji do poszukiwania innych sposobów spędzania czasu wolnego
 • Zmniejszają się deficyty poznawcze, emocjonalne społeczne u dzieci.
 • Zmniejsza się ilości i natężenie zachowań dysfunkcyjnych u dzieci.
 • Następuje reintegracja społeczna dzieci będących członkami nieformalnych grup subkulturowych.
 • Zachodzą pozytywne zmiany w rodzinach objętych zadaniem w zakresie ich relacji, komunikacji, zmiany sztywnych ról, podejmowanie nowych ról rodzinnych i społecznych.
 • Prowadzimy miedzy innymi działania:
 • Nabór uczestników na ulicach, podwórkach
 • Diagnoza podopiecznego i jego rodziny
 • Praca indywidualna z podopiecznymi
 • Prowadzenie zajęć grupowych na podwórkach, dla grup wiekowych, w tym zajęć socjoterapeutycznych oraz form pracy społecznością.
 • Wyjazd weekendowy, socjoterapeutyczny.
 • Prowadzenie zajęć wyrównujących braki szkolne.
 • Współpraca z rodziną.
 • Zajęcia instruktorskie rozwijające zainteresowania podopiecznych.
 • Zajęcia w terenie będące formą aktywizującą i spędzania czasu wolnego
 • Zabezpieczenie podstawowych potrzeb
 • Wspólne obchodzenie ważnych dni dla podopiecznych
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Diagnoza aktualizująca problemy środowiska lokalnego podopiecznych
 • Współpraca z wolontariuszami
 • Ewaluacja skuteczności i efektywności
Scroll to Top
Przewiń do góry