<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Spotkania indywidualne z pedagogiem, socjoterapeutą | Stowarzyszenie dla Rodzin

Spotkania indywidualne z pedagogiem, socjoterapeutą

Spotkania indywidualne z pedagogiem lub socjoterapeutą dla dzieci i młodzieży, z problemami takimi jak:

• brak wiary w siebie, niska samoocena

• trudności i niepowodzenia szkolne

• brak motywacji do nauki

• problemy emocjonalne, wysoki poziom lęku

• trudności w kontaktach z rówieśnikami i rodzicami

• poczucie osamotnienia i braku akceptacji przez rówieśników

• konflikty z rówieśnikami, nauczycielami, itp.

DLA KOGO ?

Dla dzieci i młodzieży od 7 do 17 lat, a także dla rodziców

OPIS SPOTKAŃ:

Proponujemy spotkania indywidualne, podczas których dzieci lub młodzież w przyjaznej atmosferze będą mieć możliwość przyjrzenia się swoim deficytom, poznania swoich zasobów i dokonania pracy nad zmianami postaw i przekonań na takie, które pozwolą im lepiej poznać siebie samego, swoje potrzeby i nauczyć się je realizować w sposób akceptowany społecznie. Zachęcamy rodziców do spotkań z pedagogiem, to bowiem pozwoli lepiej zrozumieć problemy dziecka.

METODY PRACY:

Spotkania odbywają się za zgodą dzieci. Są dobrowolne. Dzieci i młodzież traktowani są podmiotowo, podążamy za ich potrzebami. Stwarzamy warunki do aktywnej pracy nad sobą i zachęcamy do zmian.

SPOSÓB ORGANIZACJI:

Spotkania będą odbywały się w lokalu Stowarzyszenia na ul. Ząbkowskiej 39 1, raz lub dwa razy w tygodniu, w zależności od potrzeby. Jedno spotkanie trwa 55 minut.

CELE SPOTKANIA:

1. Nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa.

2. Określenie potrzeb dziecka, jego potencjału i ograniczeń.

3. Praca nad zmianami postaw i przekonań, które zaburzają funkcjonowanie dziecka

4. Wspólne z dzieckiem wypracowanie nowych konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami

OSOBA PROWADZĄCA: Katarzyna Cudna

Cena spotkania: 70 zł za 55 minut

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowyWszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.