<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc psychologiczna związana ze skutkami Covid-19 | Stowarzyszenie dla Rodzin

Bezpłatna pomoc psychologiczna związana ze skutkami Covid-19

Stowarzyszenie dla Rodzin, w ramach realizowanego projektu oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla osób doświadczających trudnej sytuacji życiowej lub trudności opiekuńczo-wychowawczych wynikających z pandemii. Na przykład izolacji, ograniczeń, utraty pracy, nadmiernego stresu spowodowanego kryzysowymi sytuacjami zaistniałymi na skutek Covid-19.

 

Oferujemy różne formy pomocy:

- konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych, par, rodzin, młodzieży i dzieci
- pomoc terapeutyczną dla osób dorosłych, par, rodzin, młodzieży i dzieci
- poradnictwo wychowawcze dla rodziców
- wsparcie psychologa i pedagoga w trudnych sytuacjach życiowych

 

Dla kogo:

Z bezpłatnych form wsparcia mogą skorzystać osoby dorosłe, pary, rodziny, młodzież i dzieci miszkający na terenie m.st. Warszawa oraz  miejscowości podwarszawskich

 

Sposób korzystania

Spotkania ze specjalistami odbywają się online (Skype, Zoom) oraz telefonicznie. W miarę możliwości (ze względu na sytuację epidemiczną), również stacjonarnie w naszych ośrodkach: ul. Nowodworska 35 m. 51 (Białołęka), ul. Pszczyńska 26 m. 57  i ul. Nefrytowa 12 (Targówek) oraz ul. Ząbkowska 39 (Praga-Północ). 

Projekt realizowany w okresie od 1 lipca do 30 listopada 2020 r. Liczba miejsc ograniczona, przyjmujemy według kolejności zgłoszeń.

Informacje i zapisy

tel. 696 509 924, 518 452 047
e-mail: zapisy@sdr.org.pl

Negatywny wpływ Koronawirusa na zdrowie psychiczne

W ciągu kilku ostatnich miesięcy stanęliśmy wobec trudności, które powodują, że kluczowa stała się ochrona swojego zdrowia psychicznego. Dla wielu skutki psychiczne pandemii będą znacznie bardziej dotkliwe niż fizyczne. Epidemia ma negatywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne, pojawił się paniczny strach przed zarażeniem, baliśmy się ograniczenia wolności i dostępu do surowców pierwszej potrzeby, odczuwaliśmy bolesny brak dotychczasowych rozrywek i zajęć. Z powodu zamknięcia w domu, mogły pojawić się konflikty pomiędzy członkami rodziny z powodu przymusowej bliskości co może prowadzić do kryzysów w rodzinie.

Obawiamy się utraty pracy i kryzysu gospodarczego, zaczynamy czarno widzieć przyszłość, boimy się kolejnych epidemii. Zostaliśmy wystawieni na działanie czynników traumatyzujących. Większość osób które doświadczyły traumatycznego zdarzenia po pewnym czasie powraca do normalnego funkcjonowania, jednak u pewnej grupy ludzi reakcje stresowe przybierają na sile, te osoby są szczególnie narażone na wystąpienie stresu potraumatycznego (PTSD). Czynnikiem zwiększającym to prawdopodobieństwo jest np.: brak wsparcia społecznego czy powtarzające się urazy. PTSD wysoko współwystępuje z: depresją, zaburzeniami dysocjacyjnymi, psychosomatycznymi, osobowości, lękowymi, odżywiania, uzależnieniami. Z obserwacji wynika, że dzieci i młodzież w trakcie izolacji społecznej, codziennie kilka lub kilkanaście godzin poświęcają grając w gry komputerowe.

 

Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.