Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Projekty aktualnie realizowane

Lokalny System Wsparcia na Targówku

24.03.2021-31.12.2023 W latach 2013-2015;  2015-2017 oraz  2018-2020 na terenie Dzielnicy Targówek, w obrębie obszaru wskazanego na mapie kumulacji problemów/terenów rewitalizowanych -Targówek Mieszkaniowy pięć organizacji pozarządowych zawiązało konsorcjum LSW TARGÓWEK. Liderem konsorcjum zostało Stowarzyszenie dla Rodzin.Głównym celem konsorcjum było stworzenie systemu  LSW w oparciu o istniejące placówki w celu przezwyciężania problemów

Czytaj Dalej...

Projekt „Nowa Baza”

NOWA BAZA to partnerska inicjatywa na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących tereny rewitalizowane dzielnicy Praga Północ. Obejmuje on swoimi oddziaływaniami trzy podobszary: Nową i Starą Pragę oraz Szmulki. NOWA BAZA – CO I DLA KOGO ROBIMY? WSPÓLNIE DZIAŁAMY NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY I ICH RODZIN NOWA

Czytaj Dalej...

Kluby przyjazne rodzinom

Projekt „Kluby przyjazne Rodzinom” to oferta bezpłatnych zajęć skierowanych do rodzin z dziećmi w wieku od 0 do 6 lat, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga Północ.„Kluby przyjazne Rodzinom” to miejsca, gdzie rodzice mogą przyjść z małymi dziećmi, napić się herbaty z innymi rodzicami, spędzić czas w miłej, przyjaznej atmosferze, podzielić

Czytaj Dalej...

Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy

Nazwa projektu: „Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin w Dzielnicy Praga – Północ m.st. Warszawy” Siedziba placówki: Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „Ząbkowska” ul. Ząbkowska 39 m 1,2 Warszawa tel. 22 6194267. Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, którzy potrzebują wsparcia w zakresie radzenia sobie z

Czytaj Dalej...

Program stażowy i wolontaryjny

Studenci na terenie naszych placówek mogą odbywać staże i praktyki. Pomagają nam w pracy z dziećmi i młodzieżą w charakterze wolontariuszy. Z każdym wolontariuszem zawierany jest kontrakt na rodzaj współpracy, jej zakres i czas. Jest to minimum: jeden raz w tygodniu przez jeden semestr szkolny oraz udział w comiesięcznych spotkaniach

Czytaj Dalej...
Scroll to Top
Przewiń do góry