<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Świetlica socjoterapeutyczna dla gimnazjalistów | Stowarzyszenie dla Rodzin

Świetlica socjoterapeutyczna dla gimnazjalistów

Zapraszamy wszystkich gimnazjalistów do świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszenia dla Rodzin (która znajduje się na ulicy Ząbkowskiej 39). Codziennie od godziny 18:00 jest klub gimnazjalisty w którym nie tylko można miło spędzić czas, ale również odrobić lekcje, czy też otrzymać profesjonalną pomoc psychologiczną.

Ponad to zachęcamy  do wzięcia  udziału w nowym projekcie o nazwie „Jak zrobić dobry mini projekt” realizowanym przez Stowarzyszenia dla Rodzin. W projekcie chcemy wykorzystać talent umiejętności i kreatywność młodych ludzi. Motywem przewodnim projektu będzie hasło stop przemocy, a forma realizacji będzie zależała od pomysłów i zainteresowań grupy gimnazjalistów. Może więc to być stworzenie anty przemocowego muralu, nagranie utworu muzycznego nawołującego do szacunku, lub też zorganizowanie pikniku czy gry miejskiej przeciwko mowie nienawiści. Ilość pomysłów jest nieograniczona i zależeć będzie od uczestników projektu.

Projekt zakończy się wielkim finałem i będzie miał formę wydarzenia publicznego, lub publikacji stworzonego dzieła, dzięki czemu nasze działania profilaktyczne trafią także do społeczności lokalnej.

W naszym projekcie działania artystyczne przeplatane będą zajęciami profilaktycznymi, warsztatami wzmacniającymi kompetencje psychospołeczne  i wiedzę na temat zjawiska przemocy, przeprowadzonymi przez dwóch psychologów.

Nasz projekt ma na celu pobudzenie w , młodych ludziach postawy, która reaguje na przemoc sprzeciwem. Chcemy także aby gimnazjaliści uwierzyli we własne możliwości i zrozumieli że mają wpływ na otaczający świat.

Ilość miejsc jest ograniczona (maksymalnie 10 osób), dla tego decyduje kolejność zgłoszeń.

Spotkania grupy mini projektowej odbywać się będą ok. 2 razy w tygodniu.

Terminy te będą ruchome dlatego więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 22 619 42 67. (W wakacje świetlica będzie czynna, jednak godziny i dni otwarcia mogą się zmienić dlatego warto wcześniej zadzwonić).

ZAPRASZAMY !!!Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.