<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Projekt: "Ta Szansza dla Rodzin" | Stowarzyszenie dla Rodzin

Projekt: "Ta Szansza dla Rodzin"

Stowarzyszenie dla Rodzin, dla dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodzin z Targówka w ramach projektu dofinansowanego ze środków m. st. Warszawy pt. „Ta Szansa dla Rodzin” oferuje bezpłatnie specjalistyczną pomoc psychologiczną dla rodzin, rodziców, par w tym.
 • Konsultacje, poradnictwo dla rodziców w zakresie pomocy dzieciom, spraw wychowawczych, wsparcia w rozwoju dziecka, spraw rodzinnych.
 • Formy terapeutyczne dla par, rodziców, rodzin (pogłębiona praca nad zmianami w rodzinach, w relacjach z dziećmi, miedzy rodzicami i innymi).
 • Coaching rodzinny, rodzicielski (doskonalenie i wzmacnianie umiejętności rodzicielskich, opiekuńczo – wychowawczych).
 • Job coaching kariery (rozwój zawodowy rodziców, ukierunkowanie, wspomaganie zmian).
 • Asysta rodzinna praca z rodziną nad wzmocnieniem umiejętności opiekuńczo - wychowawczych, rodzicielskich, lepszym radzeniem sobie w życiu.
Specjalistyczna pomoc dla dzieci jako uzupełnienie pomocy rodzinie w tym:
 • Diagnoza, konsultacje stanowią uzupełnienie całościowej pomocy dziecku i rodzinie.
 • Psychologa dziecięcego / klinicznego w zakresie wzmacniania prawidłowego rozwoju dziecka, niwelowania deficytów.
 • Logopedyczne / neurologopedyczne w zakresie wspomagania rozwoju mowy korygowania trudności.
 • Pedagogiczne w zakresie ukierunkowania pedagogicznego wspomagania rozwoju, korygowania trudności.
 • Procesów Integracji Sensorycznej w zakresie określenia potrzeby wspomagania rozwoju integracji sensorycznej dziecka.
 • Fizjoterapeutyczne w zakresie określenia potrzeby wspomagania prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka, ukierunkowania korygowania wad lub tendencji ich powstawania.

Terminy: ustalane są na pierwszych konsultacjach z osobami w zależności od potrzeby zgłaszających się  i dysponowania wolnymi miejscami.

Zajęcia prowadzimy od poniedziałku  do piątku między godzinami 8-20 w ośrodkach Stowarzyszenia dla Rodzin przy ul. Pszczyńskiej 26 m 57 oraz przy ul. Nefrytowej 12.

Asystentura rodzinna odbywa się w domach rodzin i w terenie.

Aby zapisać się na wstępne konsultacje lub zajęcia należy zgłosić się do sekretariatu Stowarzyszenia dla Rodzin telefonicznie 22 253 49 47; 518 452 047 lub ewentualnie mailowo zapisy@sdr.org.pl.

Działania prowadzone są w Zespole Psychologiczno – Terapeutycznym „Zacisze” ul. Pszczyńska 26 m 57 oraz ul. Nefrytowa 12.

Zajęcia prowadzą specjaliści Stowarzyszenia dla Rodzin: psycholodzy, pedagodzy, psychoterapeuci, logopeda/ neurologopeda, fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej:

 • Anna Szymczak – psycholog, psychoterpeuta (rodzinny, par, osób dorosłych), specjalista konsultant.
 • Monika Klimaszewska – psycholog, socjoterapeuta, coach rodzicielski, terapeuta dziecięcy.
 • Alicja Pawłowska – psycholog, terapeuta dziecięcy.
 • Karolina Łobodda – psycholog kliniczny dziecięcy.
 • Barbara Kondraciuk- pedagog, coach zawodowy, doradca zawodowy.
 • Sylwia Kiełbowicz – pedagog, terapeuta pedagogiczny.
 • Milena Kiersikowska – psycholog, neurologopeda.
 • Małgorzata Kacperczyk – psycholog, logopeda.
 • Sylwia Kucharska – pedagog, terapeuta integracji sensorycznej.
 • Wojciech Najda – fizjoterapeuta.
 • Katarzyna Leoniewska – psycholog, socjoterapeuta, asystent rodzinny.
 • Katarzyna Cudna – pedagog, socjoterapeuta, asystent rodzinny.
 • Krystyna Grzywińska – certyfikowany superwizor
 • Marlena Bożycka – Koordynator Stowarzyszenia dla Rodzin w projekcie.
 • Sylwia Heleniak – pedagog (informatornia).
Zapis do projektu:
W projekcie mogą uczestniczyć rodziny z obszarów rewitalizowanych Targówka.
Można zgłaszać się telefonicznie, mailowo, osobiście.
Osoby, które chcą skorzystać z zajęć w projekcie najpierw uczestniczą w spotkaniu konsultacyjnym w czasie którego określamy potrzeby rodziny i możliwość skorzystania z zajęć.  Jeśli rodzina spełnia kryteria kwalifikacyjne projektu, układany jest plan korzystania z zajęć i może zostać zapisana na zajęcia.
Na zajęcia i do projektu prowadzone są zapisy według: kolejności zgłoszeń, zasad rekrutacji oraz w miarę posiadanych wolnych miejsc.
 
Pierwszeństwo zapisu mają osoby:
 • znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej , społecznej, ekonomicznej,
 • rodzice z trudnościami wychowawczymi,
 • samotni rodzice,
 • rodziny z trudnościami społecznym,
 • rodzice bezrobotni
POZOSTAŁE DZIAŁANIA PROJEKTU „TA Szansa dla Rodzin” Realizowane w siedzibie O.T.TRAD „Szansa” przy ul. Radzymińskiej 111a/113 oraz w terenie Tel. 22 253 32 06
 
Działania skierowane do rodzin:
 • zajęcia ogólnorozwojowe klubikowe dla dzieci i ich opiekunów „Ta Rodzinka”
 • zajęcia otwarte-kawiarenkę dla rodzin,
 • zajęcia artystyczne, twórcze dla rodzin z małymi dziećmi
 • festyny, pikniki
Działania skierowane do rodziców/opiekunów:
 • warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, mam, ojców, par
 • warsztaty specjalistyczne i wykłady dla rodziców
 • warsztaty praktyczne zagospodarowujące czas wolny rodziców                                                                                                                                                    
Działania skierowane do dzieci w wieku 0-6 lat:
 • wsparcie specjalistyczne dla dzieci,
 • zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakresu rozwijania umiejętności wyrażania i nazywania emocji realizowane w placówkach przedszkolnych,
 • zajęcia specjalistyczne artterapeutyczne
Szczegółowe informacje o projekcie  www.stowarzyszeniedlarodzin.pl


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.