<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Terapia indywidualna (krótko- i długoterminowa) | Stowarzyszenie dla Rodzin

Terapia indywidualna (krótko- i długoterminowa)

To forma uzyskania oczekiwanych zmian poprzez indywidualną pracę z psychoterapeutą. Najczęściej odbywa się jeden, dwa lub trzy razy w tygodniu, w stałych dniach i godzinach dopasowanych do możliwości zgłaszającej się osoby. Czas jednego spotkania wynosi 50 minut. Długość psychoterapii zależy od zgłaszanego problemu, najczęściej trwa ok. 1 - 3 lata, w zależności od potrzeb pacjenta oraz zakładanych celów. Prowadzimy również formy terapii krótkoterminowej - ok. półrocznej, nastawionej na osiągnięcie węższych celów.

Może być również potrzebna terapia wspierająca lub forma interwencji kryzysowej, wówczas spotkania mogą być intensyfikowane w przeciągu np. 3 miesięcy.

W trakcie sesji budowana jest relacja terapeutyczna, która stwarza bezpieczne warunki umożliwiające poznawanie siebie, badanie motywów zachowań, przyglądanie się schematom myślenia oraz wzorcom wchodzenia w relacje. Efektem psychoterapii są zmiany podnoszące komfort życia. Psychoterapia indywidualna poprzedzona jest spotkaniem konsultacyjnym (ok. 3 wizyty), podczas którego terapeuta zapoznaje się ze zgłaszanymi problemami, ustala cele psychoterapii oraz zasady niezbędne do pracy terapeutycznej - m.in. częstotliwość spotkań, okres trwania psychoterapii, przerwy, sposób zakończenia, zasady finansowania. Korzystający może wówczas poznać terapeutę i przekonać się, czy dany specjalista jej odpowiada.

Przykładowe powody, dla których można się zgłosić na psychoterapię:

 • zmaganie się z trudnościami w sytuacjach życiowych;
 • różnego rodzaju obawyy, przygnębienie, niezadowolenie;
 • stany depresyjne lub lękowe,
 • wzmożony stres, z którym ciężko sobie poradzić,
 • zmienne nastroje;
 • brak satysfakcji życiowej;
 • uczucie pustki w relacjach z innymi osobami;
 • problemy w relacjach rodzinnych czy z partnerem,
 • chęć poznania przyczyny swoich problemów,
 • trudności w kontaktach z ludźmi,
 • obniżone poczucie wartości,
 • chęć lepszego poznania siebie,
 • lepszego radzenia sobie w życiu, zwiększenia jego komfortu, wykorzystywania w pełni swoich możliwości życiowych czy po prostu ich odkrycia.

Metoda psychoterapii zależna jest od specjalizacji tego, kto ją prowadzi.

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.