<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Terapia logopedyczna | Stowarzyszenie dla Rodzin

Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna jest odpowiedzią na efekt badania logopedycznego i postawioną diagnozę. Plan i poszczególne działania są indywidualnie dostosowane do możliwości dziecka/osoby dorosłej i różnią się w zależności od przyczyny nieprawidłowego rozwoju mowy lub jej utraty (np. w wyniku urazu u osoby dorosłej).

Ogólnym celem terapii jest poprawa umiejętności skutecznej komunikacji.

Terapia logopedyczna obejmuje m.in.:

 • przygotowanie artykulatorów do skutecznej pracy poprzez wykonywanie ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych, artykulacyjnych,

 • ćwiczenia słuchowe,

 • wywołanie i utrwalenie poprawnej realizacji głosek przy zachowaniu metody stopniowania trudności,

 • rozwijanie świadomości fonologicznej, czyli sprawniejsze posługiwanie się drobnymi elementami językowymi, takimi jak sylaby lub fonemy,

 • wzbogacanie słownictwa, umiejętności wypowiadania się.

Nasi terapeuci proponują wsparcie w przypadkach:

 • opóźnionego rozwoju mowy,

 • nieprawidłowej wymowy głosek (np. seplenienia przy głoskach „s, z, c, dz”, „sz, ż, cż, dż” i innych, nietypowego brzmienia „r”),

 • zastępowania jednej głoski inną (dziecko mówi np. „lowel” zamiast „rower”, „tot” zamiast „kot”),

 • mowy bezdźwięcznej (np. „puta” zamiast „buda”, „fósek” zamiast „wózek”),

 • mowy nosowej,

 • nieprawidłowej mowy u dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

nieprawidłowej wymowy u osób dorosłych.

Logopedzi współpracują z opiekunami dziecka - pokazują formy ćwiczeń, przekazują zalecenia, razem z rodzicem ustalają dogodny czas pracy w domu. Powtarzanie trenowanych umiejętności jest  koniecznym warunkiem do ich utrwalenia a tym samym do zmiany nawyku nieprawidłowej wymowy.

Zapraszamy na spotkania konsultacyjne, które pomogą rozwiać wątpliwości związane z nabywaniem mowy przez najmłodsze dzieci oraz będą źródłem inspiracji dla zabaw sprzyjających jej prawidłowemu rozwojowi.

Prowadzimy również diagnozę logopedyczną.

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.