<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Terapia par | Stowarzyszenie dla Rodzin

Terapia par

Najczęściej spotkania odbywają się co 2 tygodnie i trwają 50 lub 75 minut.

Terapia przeznaczona jest dla par, które przeżywają kryzys w związku. Spotkania pomagają rozpoznać problem, zrozumieć z czego on wynika i co podtrzymuje destrukcyjne zachowania. Służą także do poprawienia wzajemnej komunikacji oraz uświadomienia partnerom, jak indywudialne zachowania każdego z nich wpływają na drugą osobę

Głównym celem terapii par jest zminimalizowanie barier utrudniających rozwój związku, jak również rozwój partnerów jako odrębnych jednostek. W czasie spotkań można poznać wzajemnie swoje cechy, potrzeby i motywacje. Terapia jest szansą na pomoc w uzyskaniu równowagi w związku i nauczeniu się przechodzenia przez naturalne kryzysy rozwojowe w związkach. Pogłębia i umacnia więź między partnerami. Uczy słuchania się nawzajem i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Pomaga też utrzymać dobre relacje z rodzinami partnerów.

W niektórych wypadkach terapia pomaga zwerbalizować niewypowiedziane emocje, poglądy, wartości czy różnice i w spokojny sposób podjąć decyzję o rozstaniu.

Spotkania z terapeuta mogą również stanowić przygotowanie się pary do dalszego wspólnego życia, rozwiązanie na początku związku trudności, które mogłyby w przyszłości go niszczyć.

Metoda psychoterapii zależna jest od spacjalizacji tego, kto ją prowadzi.

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.