<

  Działalność odpłatna      Działalność częściowo odpłatna

Grupa terapeutyczna dla dzieci z Zespołem Aspergera – rok szkolny 2015/2016 | Stowarzyszenie dla Rodzin

Grupa terapeutyczna dla dzieci z Zespołem Aspergera – rok szkolny 2015/2016

Ogłaszamy nabór do długoterminowej grupy terapeutycznej dla młodzieży w wieku 16-18 lat z diagnozą Zespołu Aspergera.

Zajęcia rozpoczną się w maju 2015 roku. Będą się odbywać raz w tygodniu po 60 min. Grupa będzie prowadzona  pod nadzorem dwóch
terapeutów.

Program zajęć będzie obejmował m.in.:

- naukę kształtowania umiejętności społecznych

- poprawę i rozwój umiejętności komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych

- naukę przebywania i współpracy w grupie

- poprawę umiejętności słuchania

- naukę konstruktywnego sposobu rozwiązywania problemów

Warsztaty odbywać się będą w Zespole Nowodwory.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.