<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców z elementami wsparcia | Stowarzyszenie dla Rodzin

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców z elementami wsparcia

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza rodziców do udziału w bezpłatnych warsztatach umiejętności wychowawczych z elementami wsparcia. 

Dla kogo?
Szczególnie zapraszamy rodziców, których dzieci są w pieczy zastępczej oraz opiekunów prawnych, którzy są rodziną zastępczą.

Warsztaty obejmują 24 godziny i będą się odbywać  w soboty, w godz.18.00-20.00 w terminie od od 16.10.2021 do 22.01.2022 r. (12 spotkań po 2 godziny).
Spotkania będą się odbywały w formule online, za pośrednictwem platformy ZOOM.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerami 696 509 924, 518 452 047 i na adres mailowy zapisy@sdr.org.pl

Przesyłając zgłoszenie drogą mailową, w treści maila prosimy o podanie:
1) dzielnicę zamieszkania w Warszawie lub miejscowość
2) wiek dziecka/dzieci
4) numer telefonu kontaktowego

Zajęcia realizowane w ramach projektu '"Poradnia Rodzinna Stowarzyszenia dla Rodzin". Zadanie dofinasowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zapraszamy.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.