<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Wiosenna edycja 2017 WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH | Stowarzyszenie dla Rodzin

Wiosenna edycja 2017 WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

Wiosenna edycja 2017

WARSZTATÓW UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH

dla rodziców w ramach Projektu

 ,,Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym”

BEZPŁATNIE

Warsztaty umiejętności wychowawczych to zajęcia, na których rodzice doskonalą swoje umiejętności, poznają nieznane im sposoby dobrego radzenia sobie z dziećmi. Przez praktyczne ćwiczenia mogą w nowy sposób rozwiązywać sprawy wychowawcze.

Warsztaty zaplanowane są w cyklu czterech spotkań w godzinach od 10:00 do 16:00.

 • 13.05.2017 (sobota)
 • 20.05.2017 (sobota)
 • 27.05.2017 (sobota)
 • 10.06.2017 (sobota)

Miejsce zajęć - Stowarzyszenia dla Rodzin:

Zespół Psychologiczno – Terapeutyczny „ZACISZE”

ul. Pszczyńska 26 m 57

tel./ fax. 22-253 49 47 / tel. 518 452 047

sdr.zapisy@interia.pl

 

O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Przykładowe tematy jakie są podejmowane:

 • Ukierunkowanie myślenia na potrzeby i możliwości dzieci – czyli jak wzmocnić w dziecku jego naturalne możliwości i zdolności.
 • Wprowadzenie umiejętności słuchania dzieci, gdy one zgłaszają się do rodziców z problemem – czyli jak dobrze słuchać dzieci i być na nie uważnym.
 • Nauka rozpoznawania uczuć w kontaktach z dziećmi, nazywanie ich – czyli jak budować naszą relację z nimi, głębszą i bliższą.
 • Umiejętności motywowania dzieci do aktywności i współpracy z rodzicami – czyli co zrobić aby dzieci słuchały się rodziców.
 • Zapoznanie rodziców z podstawową wiedzą na temat stosowania konsekwencji i nagród; rola „ram” zachowania dzieci –czyli jak stawiać granice i nie dać sobie wejść na głowę.
 • Jak organizować czas wolny dzieciom (znaczenie urozmaicenia aktywności), jak się z nimi bawić w różnym wieku.
 • Jak konstruktywnie rozwiązywać konflikty i nieporozumienia bez zwycięzców i pokonanych.
 • Zapoznanie rodziców ze specyficznymi potrzebami i zachowaniami dzieci w określonych fazach rozwojowych, jak dopasowywać metody wychowawcze, wymagania - do wieku i możliwości dziecka.
 • Relacje między rodzeństwem, jak sobie radzić z rywalizacją; jak pomóc budować więź między rodzeństwem, aby byli dla siebie źródłem oparcia w przyszłości; nauczenie się sposobów pomocy dzieciom wyeliminowania agresji, wzajemnej niechęci, rywalizacji, manipulacji.
 • Wzmacnianie samodzielności i zaradności dziecka.
 • Jak skutecznie chwalić dzieci.
 • Nabycie umiejętności wychowawczych czy związanych z budowaniem relacji z dzieckiem od pierwszych dni jego życia przez „młodych rodziców”

Co zyskują rodzice uczestniczący w naszych zajęciach? Przykłady:

 • Większa wiedza, kompetencje, umiejętności rodzicielskie, opiekuńczo – wychowawcze.
 • Poprawa funkcjonowania rodzin pod względem więzi, zaradności, umiejętności wychowawczych, dobrego pełnienia ról rodzinnych, komunikacji, racjonalnych granic.
 • Danie rodzicom wsparcia w zakresie wychowywania dzieci, rozwiązywania trudnych sytuacji.
 • Zwiększenie wiary we własne możliwości bycia „wystarczająco dobrym rodzicem”.
 • Znalezienie przez rodziców w sobie takich postaw, które ułatwiają im radzenie sobie z wychowywaniem dzieci.
 • Zwiększenie umiejętności budowania więzi przez rodziców z dziećmi i w całej rodzinie.
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie z własnymi indywidualnymi i małżeńskimi trudnościami tak, iż w mniejszym stopniu wpływają one negatywnie na wychowywanie dzieci.

 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WARSZTATACH !!!Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.