<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Zespół | Stowarzyszenie dla Rodzin

Zespół

Nasz zespół tworzą: psycholodzy, pedagodzy, doradcy rodzinni, socjoterapeuci, pracownicy socjalni. Dodatkowo posiadający kwalifikacje potwierdzone odpowiednimi dokumentami m.in.:
 • socjoterapeutyczne,
 • prowadzenia zajęć rozwojowo – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • zajęć profilaktycznych,
 • prowadzenia pracy środowiskowej profilaktycznej,
 • pracy indywidualnej, grupowej z dziećmi i z dorosłymi,
 • terapii indywidualnej, terapii grupowej, terapii rodzinnej,
 • psychoterapeutyczne,
 • prowadzenia warsztatów edukacyjnych, warsztatów umiejętności wychowawczych,
 • z zakresu poradnictwa, doradztwa rodzinnego,
 • pracownika socjalnego,
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • terapii pedagogicznej,
 • nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
 • logopedyczne i neurologopedyczne,
 • integracji sensorycznej,
 • doradztwa zawodowego.

Większość ma wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, dziećmi, rodzinami, dorosłymi ze środowisk z wieloma problemami społecznymi. Psycholodzy, pedagodzy, wychowawcy, socjoterapeuci posiadają szerokie doświadczenie i specjalistyczne przygotowanie do pracy z dziećmi, młodzież, rodzinami, z problemami przemocy, narkomanii i innych uzależnień, pracy terapeutycznej i edukacyjnej z rodzinami, pracy z problemami klinicznymi.

Osoby prowadzące superwizję posiadają uprawnienia superwizyjne Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Nadzór merytoryczny nad działaniami pełnią osoby z kwalifikacjami z zakresu zarządzania: pomocą społeczną, oświatą, służbą zdrowia.
Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.