Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Praktyka i staż

Mogą brać w nich udział zarówno studenci kierunków społecznych jak psychologia, pedagogika itp., jak i absolwenci tego typu kierunków. Według specjalizacji stażystów są to staże:

 • Socjoterapeutyczne (uczestniczenie w zajęciach socjoterapeutycznych i innych dla podopiecznych i ich rodzin).
 • Psychologiczne lub pedagogiczne z zakresu pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Psychologiczne z zakresu pracy z dorosłymi.
 • Psychologiczne z zakresu pracy z rodzinami, parami, rodzicami.
 • Psychoterapeutyczne (praca z dorosłym, rodziną, parą, dzieckiem, młodzieżą).
 • Dla absolwentów psychologii, którzy kończą dodatkowe szkolenia z zakresu psychoterapii i mają w ramach nich zapewnioną stałą superwizję.
 • Z terapii pedagogicznej.
 • Z integracji sensorycznej.
 • Z terapii zajęciowej prowadzone dla dzieci i młodzieży.
 • Z zakresu różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych.
 • Staże z programem indywidualnym dopasowane do potrzeb stażysty.

Większość staży jest bezpłatna, stażysta zawiera porozumienie na wykonanie prac wolontaryjnych. Niektóre staże są płatne – stażysta otrzymuje niedużą zapłatę za wykonaną pracę

Scroll to Top
Przewiń do góry