<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Stowarzyszenie dla Rodzin | Pomagamy dzieciom i dorosłym, o których inni zapominają

Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców z elementami wsparcia

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza rodziców do udziału w bezpłatnych warsztatach umiejętności wychowawczych z elementami wsparcia. 

Dla kogo?
Szczególnie zapraszamy rodziców, których dzieci są w pieczy zastępczej oraz opiekunów prawnych, którzy są rodziną zastępczą.

Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin - rok szkolny 2021/2022

W nowym roku szkolnym zapraszamy dzieci i młodzież wieku 7-15 lat na bezpłatne zajęcia prowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin przy ul. Ząbkowskiej 39/1. 

W programie:

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne

W nowym roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy rodziców do skorzysania z bezpłatnych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych. W ramach wsparcia oferujemy konsultacje, poradnictwo, terapię, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski, asystę rodzinną, poradnictwo socjalne.

Dla kogo?
Szczególnie zapraszamy rodziców, których dzieci są w pieczy zastępczej oraz opiekunów prawnych, którzy są rodziną zastępczą.

Warsztaty doskonalenia kompetencji wychowawczych dla Rodziców - edycja czerwcowa

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza Rodziców do udziału w nieodpłatnych warsztatach doskonalenia kompetencji wychowawczych.

Pierwszeństwo udziału w warsztatach mają rodzice spełaniający kryteria kwalifikacji do projektów. Zapisy prowadzimy według kolejności zgłoszeń.

Warsztaty obejmują cykl 3 spotkań. Spotkania będą się odbywać w terminie 13-27 czerwca 2021 r. w godzinach 09:00-15:00 w następujące niedziele:
13 czerwca 2021
20 czerwca 2021
27 czerwca 2021

Jak skutecznie wspomagać rozwój dzieci z problematyką zespołu Aspergera i spektrum autyzmu

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza rodziców na bezpłatne warsztaty pt. "Jak skutecznie wspomagać rozwój dzieci z problematyką zespołu Aspergera i spektrum autyzmu".

Warsztaty będą miały miejsce w Zespole Psychologiczno-Terapeutycznym "Nefrytowa" ul. Nefrytowa 12, Warszawa (Targówek), na świeżym powietrzu, w ogrodzie pod zadaszeniem. Warsztaty obejmują 18 godzin (3 spotkania po 6 godzin). Spotkania w soboty, w godzinach 10.00-16.00.

Terminy spotkań: 
1. 29 V 2021
2. 12 VI 2021
3. 19 VI 2021

Strony

Subscribe to Stowarzyszenie dla Rodzin RSS

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.