Znajdź na stronie

Działalność częściowo odpłatna

Bezpłatna pomoc specjalistyczna


Stowarzyszenie dla Rodzin realizuje różnorodne formy bezpłatnej pomocy specjalistycznej: psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci, młodzieży, rodziców, rodzin oraz dla dorosłych.

Zaproszenie

Na bezpłatne zajęcia. Do pobrania i podpisania w instytucji kierującej.

Informator lokalny

„Gdzie szukać pomocy, Gdzie spędzać wolny czas”

Cel w dziesiątkę – ucz się na piątkę

Głównym celem projektu jest umożliwienie dzieciom, które mają problemy z nauką szkolną, skorzystania z fachowej pomocy wolontariuszy, dzięki której mogą poprawić oceny szkolne a także nadrobić zaległości w nauce.

Obejmujemy pomocą dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, wielodzietnych, których nie stać na płatne korepetycje czy pomoc terapeuty pedagogicznego.

Idea projektu
Sponsorzy prywatni lub firmy są fundatorami kosztów lokalu, w którym wolontariusze pracują z konkretnymi dziećmi.
10,00 zł przekazane na cele statutowe Stowarzyszenia dla Rodzin pozwala na przeprowadzenie przez wolontariusza 1,5 godzinne spotkanie z konkretnym dzieckiem. Wystarczy 40zł miesięcznie aby wolontariusz miał opłacone pomieszczenie, w którym może systematycznie pomagać raz w tygodniu wybranemu dziecku.

Stowarzyszenie organizuje społecznie pomoc wolontariuszy, ale żeby oni mogli zrealizować zajęcia z konkretnym dzieckiem potrzebne jest dofinansowanie kosztów lokalu, w którym pracuje wolontariusz.
Obecnie organizujemy zajęcia w ośrodku w Warszawie na Pradze – Północ przy ul. Ząbkowskiej 39 m 1,2.

Na jaką potrzebę odpowiadamy
Dzieci z Dzielnicy Praga – Północ w Warszawie mają najgorsze wyniki w Warszawie na egzaminach końcowych w szkole. Wiele z nich wymaga intensywniejszej opieki i pomocy w opanowywaniu wiedzy, lepszym rozwijaniu się.
Wiele z nich jest zdolnych ale nie mają osób, które bym im systematycznie pomagały, dopingowały w nauce. Tę właśnie lukę wypełnia Stowarzyszenie dla Rodzin w swoim ośrodku na Pradze – Północ.

Ponieważ pozyskiwane przez nas dofinansowanie nie starcza na koszty utrzymania lokalu, a mamy bardzo dużo chętnych wolontariuszy do pomocy, poszukujemy prywatnych sponsorów, dzięki którym wolontariusze będą mieli gdzie udzielać bezpłatnej pomocy dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

Aby wspomóc Stowarzyszenie wystarczy przesłać na nasze konto bankowe
Stowarzyszenie dla Rodzin z siedzibą
01-949 Warszawa ul. Kasprowicza 72a m 2
PKO B.P. S.A. I O/C VII Oddz. W Warszawie
nr 56 1020 1013 0000 0802 0101 3119
kwotę 10zł lub jej wielokrotność z opisem „darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia dla Rodzin” – projekt „Cel w dziesiątkę – ucz się na piątkę” a staną się Państwo fundatorem zajęć prowadzonych przez wolontariusza dla konkretnego dziecka.
Wpłaty bez opisu „darowizna na cele statutowe” musimy zwracać nadawcy.

Kwoty przekazane na cele statutowe na konto mogą być odliczane od dochodu (przychodu) w formularzu PIT/O, gdyż realizujemy cele oświatowe.
Osoby, które będą chciały zrealizować odliczenie w PIT proszone są o przesłanie na nasz adres mailowy: sdr.waw@interia.pl informację iż przekazały darowiznę, a my na koniec roku kalendarzowego wyślemy pismo potwierdzające działanie naszej organizacji w zakresie celów oświatowych, niezbędne do okazania w Urzędzie Skarbowym.
Osoby, które będą chciały, mogą też być wymienione z imienia lub z imienia i nazwiska na naszej liście prywatnych darczyńców na naszej stronie internetowej, należy przesłać na nasz adres mailowy sdr.waw@interia.pl zgodę na umieszczenie tej informacji.

Scroll to Top
Przewiń do góry